Posted on Leave a comment

Vad gör en snickarfirma?

SnickarverktygSnickaryrket är ett av världens vanligaste yrken. Det har funnits nästan lika länge som människan och är viktigt i många branscher. Att snickare arbetar med trä vet nog de flesta, men vad gör en snickare rent konkret? Hur kan en snickarfirma vara till hjälp och hur vet du att det är just en snickare du behöver och hur hittar du bäst snickare malmö?

Vad gör en snickare?
En snickare är en hantverkare som arbetar med trä, olika material samt handverktyg och elektriska verktyg. Snickarna arbetar till stor del i byggbranschen, där de utgör branschens största grupp. Varken målare eller elektriker behövs i lika stor utsträckning som snickare. Exempelvis kan en snickare arbeta vid nybyggen och renovering av både stora och små fastigheter. read more

Posted on Leave a comment

Hur hittar du bra hantverkare?

Att anlita hantverkare kan vara ett gissel, speciellt med tanke på att det finns så många. Hur avgör du egentligen om hantverkarna snickare malmö  är något att ha? Det ska du få reda på i den här artikeln. Förhoppningsvis kommer du bli nöjd med dina hantverkare och projektet de utfört.

Främsta skillnaden mellan bra och dåliga hantverkare

Det finns vissa saker som skiljer bra och dåliga hantverkare åt och först ska vi reda ut vad den främsta skillnaden är. Den främsta skillnaden finns i sättet att hantera dokumentation. En bra hantverkare ser till att ordna med en skriftlig offert innan någon form av arbete påbörjas. Offerten är som en garanti och ett kvitto över vad som ska utföras och hur mycket det kommer att kosta. Skulle en tvist uppstå under projektets gång kan man luta sig tillbaka mot offerten. En oseriös hantverkare är inte så noga med den saken. Den vill helst slippa skriftliga dokument och avtal då den lättare kan komma undan med ett undermåligt arbete. Skulle oklarheter uppstå har du som kund inget att sätta dig emot då du inte har några konkreta bevis över vad som har beslutats. Det går så klart att spela in eventuella muntliga samtal med hantverkaren så att du har någon form av bevis, eller spara sms och mejl mellan er. Det bästa är dock att få en regelriktig offert i handen. read more

Posted on Leave a comment

Anlita rätt hantverkare för rätt uppdrag

När man har ett renoveringsprojekt på gång med http://snickarenigöteborg.se/ är det en fördel om man anlitar hantverkare för uppdraget. Att försöka ge sig på diverse byggprojekt själv slutar sällan bra, även om projektet kan tyckas enkelt att utföra. Har man inte vidare utbildning eller kunskap om hur man bygger och renoverar så ska man låta proffsen ta hand om det istället, men det gäller att anlita rätt folk.

Tillsätt rätt hantverkare på rätt plats

Det finns en hantverkare för varje typ av byggprojekt och det är viktigt att vända sig till dem som har rätt kompetens för uppdraget. Som lekman kan det vara svårt att veta vilka hantverkare som egentligen behövs för olika uppdrag eller moment och det är en nackdel när man ska anlita hantverkare. I vissa fall kan nämligen mindre seriösa aktörer utnyttja det faktum att folk inte känner till vem som får göra vad i branschen och vilken kompetens som egentligen krävs. En hantverkare kan ta på sig att göra en mängd olika uppdrag bara för att roffa åt sig kundernas pengar trots att han inte alls vet hur man bygger. Det exemplet blir tydligt när man tittar på tv-program om människor som råkat ut för fuskbyggare. Ett gemensamt tema för fuskbyggarna är just att de åtar sig en mängd uppdrag som de inte vet något om. Därför är det viktigt att du informerar dig själv på förhand om vilka kompetenser som krävs för olika delar av just ditt projekt samt undersöker om hantverkarna som du funderar på att anlita besitter just den kompetensen. read more

Posted on Leave a comment

Fördelen med att renovera sitt hus själv 

Många svenskar väljer årligen att sätta igång och renovera sina hus helt på egen hand utan hjälp av skåne takläggning. Om du går i renoveringstankar behöver du avgöra om du vill ta in professionell hjälp eller vill renovera på egen hand. Det finns många fördelar med att renovera på egen hand, trots att det är både tids- och energikrävande. För vissa handlar beslutet om att renovera själv enbart om pengar. Det är dyrt att anlita hantverkare, genom att göra jobbet själv kan du genom att offra din tid få jobbet gjort lite billigare.  read more

Posted on Leave a comment

Undvik fukt – bygg för behagligt inomhusklimat

Fukt är riktigt lurigt och kan ta sig in i en konstruktion på olika vis. Det kan hota hela byggnadskonstruktioner eftersom fukt kan orsaka röta i de bärande delarna. Undvik allt detta! Här får du läsa mer om fukt.

Luft och fukt

Bygger du hus? Det allra enklaste är att regnskydda alla byggdelar under byggnadstiden. Om fukt tränger in i olika delar leder detta även till att mögelsporer växer. Fuktnivå i luften i en lokal eller bostad styrs av luftväxling, detta innebär tiden från fuktproduktion till fuktbuffring i material samt den kondens som kan uppstå på ytorna runt omkring. Om fuktproduktionen inomhus är hög övergår vattenånga i flytande form och bildar droppar på inredningen. Varmare luft kan behålla mycket mer fukt än den kalla luften. read more

Posted on

Då kan du ta hjälp av webbyrå

Behöver din hemsida ett ”ansiktslyft”? Behöver sidan synas bättre på Google? Ska en ny bokningsfunktion implementeras? Då behöver du en webbyrå!

Webbutveckling

Egentligen är webbutveckling ett extremt stort samlingsbegrepp. Det är all utveckling som sker av en hemsida, dvs. företagets webb. Men oftast används webbutveckling för att förklara den tekniska delen. Det är den del av webbplatsen som inte användarna ser men som håller upp hela strukturen och funktionerna.

Av det arbete en webbyrå gör står webbutveckling för den största tiden. Även om design, texter och bilder presenteras till besökaren så är det basen som är viktigast. Detta inte minst om det är en E-butik med allt från lagerhållning till betalningslösningar som ska interagera. read more

Posted on

Fem personer som installerar solceller

Om du ska installera solceller på huset kan du bland annat anlita en solinstallationsfirma. Det du kommer märka är dock att det inte är en person som hjälper dig i processen utan ett helt team. Solel är ett brett område som kräver många kompetenser. De fem vanligaste går vi igenom här:

Säljare

Precis som i många andra branscher är den första personen du får kontakt med en säljare från något företag i branschen. Det kan vara en gammal takläggare eller elektriker som sadlat om eller så är det en erfaren säljare som börjat arbeta med solel. read more

Posted on

Fakturatjänster för företag

Factoring är en benämning för flera olika fakturatjänster som riktar sig till företag av alla dess slag. På det stora hela handlar det om att på ett snabbt sätt stärka sin likviditet utan att nödvändigtvis behöva låna pengar från banken. Alternativen är att sälja fakturor med eller utan regress, eller att belåna en eller flera fakturor. Nedan förklaras närmare vad varje tjänst innebär.

Sälja fakturor med regress

Om man väljer att sälja fakturor med regress innebär det att om kunden av någon anledning väljer att inte betala så kommer fakturan gå tillbaka till dig och ditt företag. Man är alltså själv ansvarig om inga pengar betalts in efter ett par dagar efter förfallodatumet. När den avtalade perioden har löpt ut kommer factoringbolaget utnyttja sin regressrätt och man måste betala tillbaka beloppet man fått till bolaget som gjort utbetalningen. Man kan då välja att själv påbörja ett inkassoärende med ett annat bolag eller med hjälp av factoringbolaget man anlitat. Dom flesta är behjälpliga i en sådan situation och det brukar oftast löna sig för samtliga inblandade parter. read more

Posted on

Vad är Sveriges byggindustrier?

När man jobbar som snickare så finns det olika instanser man kan vända sig till om man behöver hjälp med vad som gäller sin arbetsmiljö. Svenska byggindustrier jobbar med att förbättra villkoren för dig som snickare i Sverige, de jobbar för få branschen till en där man kan känna sig trygg, prioriterad i säkerheten och framförallt få bättre arbetsvillkor.

Mål och vision
Sveriges byggindustrier vill uppmana snickare att arbeta med ett hållbart tänk, det innebär att man jobbar med ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara förhållanden och material. I byggbranschen på många håll idag och historiskt sett så har det inte funnits fokus på dig som snickare och din säkerhet. Det vill Sveriges byggindustrier jobba med, de vill att du som snickare ska kunna utvecklas och att snickare tillsammans idag jobbar för ett samhällsansvar. read more

Posted on

Marlene utförde sin taktvätt själv med tips från målare

År 2008 bytte Marlene Eskilsson taket på sitt hus som är byggt år 1926. Hon och hennes familj har bott i huset sedan 2001 och har byggt till, gjort om och renoverat sedan de flyttade in. De är en familj som gillar projekt men en taktvätt skulle bli ett av de projekt de var mest nöjda med och det utförde dom helt själva.

 Tiden går fort
När man byter tak så tänker man att man inte ska behöva göra något med det på en hel livstid sen. Man glömmer dock underhållet så som en taktvätt. 2008 bytte familjen tak och det var som ett helt nytt hus. Det tråkiga var att det kom både alger, mossa, lavar och annat smuts på taket efter bara ett antal år så det såg inte alls lika nytt och fint ut som när de precis hade bytt. Att det såg så tråkigt och gammalt ut efter så kort tid hade dom kanske inte riktigt räknat med men det behövdes en taktvätt. read more

Posted on

4 orsaker till att anlita en målare

Behöver du måla om hemma och funderar på om du ska göra jobbet själv eller anlita en målare? Går du med tankar om att det känns besvärligt och är tidskrävande kanske valet redan är gjort, och det finns många anledningar till varför man bör anlita hjälp istället för att måla själv.

Inget slarv med underarbetet

Tycker man inte att det känns roligt är också risken att man slarvar, både när det kommer till underarbetet och själva målningen. Anlitar man en hantverkare på området kan man känna sig lugn med att det viktiga underarbetet utförs korrekt och med noggrannhet. Behöver väggar spacklas och slipas blir det ännu ett moment som man kanske först inte tänker på men har man lejt bort jobbet behöver man inte tänka på det alls. read more

Posted on

Få en stressfri struktur inom fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning är ett känt stressigt yrke, man har tusen olika trådar att dra i och det är lätt att ryckas med av den så kallade utbrändheten då man känner att hela fastighetens ansvar ligger på ens axlar som man kanske inte orkar bära. När man jobbar med fastighetsförvaltning så är det viktigt att prioritera att man ska jobba så stressfritt som möjligt för att orka på ett långsiktigt perspektiv.

Skapa en stressfri struktur inom din fastighetsförvaltning
Vissa människor inom fastighetsförvaltning behöver en klar och tydlig struktur för att man inte ska gå i tusen bitar då det finns otroligt mycket att göra hela tiden inom yrket. Låt dig inte överväldigas av allt utan se att du kommer alltid att ha mycket att göra men om du tar det lugnt i det så kommer du att kunna se klarare. read more

Posted on

Hur kan du som företagare samarbeta med en webbyrå?

Beroende på hur ditt företag ser ut och vad ditt företag jobbar med kan behovet av en webbyrå se olika ut. Är du ett fåmansföretag kanske det passar bättre med helhetslösningar och är du ett större företag kanske det är ett specifikt projekt eller en punktinsats som är aktuellt. Får du hjälp med annonsering är fokus ofta på att generera resultat.

Skräddarsydda lösningar

Det viktigaste är att du som företagare får en skräddarsydd lösning som optimerar företagets resurser inom anpassad webbdesign i göteborg och stärker varumärket på bästa sätt. Att få ägna företagets resurser som webbyrå åt kärnverksamheten är det viktigaste för en dynamisk och hälsosam tillväxt. read more

Posted on

Hur lönsamma är städfirmor?

Det här är givetvis en bred fråga som är svår att ge ett enkelt svar på. Värt att notera är att det också finns en del oseriösa aktörer som använder svart arbetskraft – även om vi tror att majoriteten sköter verksamheten på ett snyggt sätt.

Exakt hur lönsam en given städfirma är varierar naturligtvis. Det finns dock en anledning till att många som väljer att starta eget söker sig just till städbranschen hos https://www.merinfo.se/foretag/Alberts-St%C3%A4dservice-AB-5568824097/2k3j869-m4se. För att komma igång krävs ett ganska lågt startkapital, samtidigt som många firmor i landet omsätter mycket pengar. Det är helt enkelt en tjänst det finns en stor efterfrågan på, samtidigt som hindren för att skala upp är få. Vi har tittat på ett antal olika firmor och deras siffror på AllaBolag. read more

Posted on

Hur blir man takläggare?

Precis som i de allra flesta yrken finns det flera olika vägar att gå om man vill bli takläggare, och självklart ska man välja den vägen som fungerar allra bäst för en själv. För att kunna jobba som takläggare eller takmontör som det också kallas för behövs ingen officiell utbildning, men det kan vara svårt att få jobb på auktoriserade takfirmor om man saknar kunskap och utbildning inom aktuella ämnen.

Därför är ett naturligt första steg att ta om du vill bli takläggare att utbilda dig. Det finns många gymnasieutbildningar inom bygg som ger dig rätt kompetens för att bli takläggare, så går du in gymnasieval tankar kan det vara ett alternativ att kolla upp gymnasieutbildningarna som finns. Oftast är programmen uppbyggda så att man läser ett generellt år med byggkonstruktion och byggprocessen och senare i utbildningen av återvinning av använt material så kan man välja inriktning och på så sätt specialisera sig ännu mer på just det yrken som du är intresserad av. read more

Posted on

Serviceavtal på hemsidan – Är det värt det?

När du låter en webbyrå bygga en hemsida åt dig kommer du få frågan om du vill ha serviceavtal. En del byråer bygger inte ens hemsidan om de inte får ha ett löpande serviceavtal under en viss period. Men vad är det och är det värt det?

Ett serviceavtal innebär i korthet att en webbyrå tar hand om service och uppdatering på den hemsida som de tidigare byggt. Det handlar därmed om att säkerställa driftsäkerheten så att kunden kan vara säker på att hemsidan är aktiv och inte stängs ner av onödiga problem. read more

Posted on

Så klagar du på företag som inte håller vad de lovar

När en produkt köps av en E-butik finns alltid 14 dagars returrätt. Detta enligt Konsumentköplagen. Nästan alla fysiska butiker har även bytesrätt och ångerrätt. Är man inte nöjd är det relativt enkelt att lämna tillbaka varan inom denna tid. Därutöver ingår garantitid m.m.

Med tjänster finns inte samma skydd. Har du beställt en tjänst och inte är nöjd med hur den utförts kan du visserligen försöka få ersättning men det är betydligt svårare. Någon retur- eller ångerrätt finns inte på samma sätt. Hur kan jag då göra? read more

Posted on

Hur du kan renovera köket på ett miljövänligt sätt

En köksrenovering är jämsides med en badrumsrenovering dem mest kostsamma renoveringarna man kan utföra. Det gäller både rent kostnadsmässigt men även för miljön. Det är mycket material som behöver produceras om man vill ha ett helt nytt kök. Diskbänk, bänkytor, vitvaror och eventuellt kakel eller annat till väggar och golv med snickarenistockholm.se. Att köpa in allt nytt innebär en stor belastning för miljön och även för den personliga ekonomin. Det finns dock sätt att få till sin köksrenovering på ett mycket mer miljövänligt sätt – som dessutom även är mycket billigare, läs vidare… read more

Posted on

Vad vi gör på vår webbyrå

Man kan undra vad en webbyrå gör egentligen, och det är inga konstigheter – vi arbetar med att skapa hemsidor och marknadsföra andra företag online, om man skall ta den korta historian. Jag kommer även att ta en lite längre historia i den här artikeln med mer detaljer och lite om hur det är att jobba på webbyrå för den som är intresserad.

Att skapa en hemsida

Den huvudsakliga sysslan på vår webbyrå är att skapa hemsidor, vi skapar dem ofta för mindre företag, vi är själva en ganska liten webbyrå – med bara 5 anställda och vi jobbar från ett kontor. Det är väldigt trevlig stämning och vi känner varandra väl så det är oftast roligt på jobbet, ibland blir det stressigt när vi närmar oss en deadline men ofta är det skönt att stressa lite grann då man får känna sin egen kapacitet och gillar att utmana mig själv för att se vad jag är kapabel till. read more

Posted on

Hur man renoverar badrummet billigt och bra

Att renovera badrum ger ofta hela boendet en ny fräsch känsla och man kan till och med bli lite gladare av att nytt badrum, det finns dock en baksida – det är dyrt och ibland blir det lite bökigt om man bara har ett badrum i hemmet, som ju inte går att använda under tiden man renoverar. Det går inte att komma ifrån, men att få ner priset på sin badrumsrenovering går absolut och i den här artikeln kommer jag att ge dig några tips för hur du kan göra för att få ner priset på din badrumsrenovering. read more