Posted on

Serviceavtal på hemsidan – Är det värt det?

När du låter en webbyrå bygga en hemsida åt dig kommer du få frågan om du vill ha serviceavtal. En del byråer bygger inte ens hemsidan om de inte får ha ett löpande serviceavtal under en viss period. Men vad är det och är det värt det?

Ett serviceavtal innebär i korthet att en webbyrå tar hand om service och uppdatering på den hemsida som de tidigare byggt. Det handlar därmed om att säkerställa driftsäkerheten så att kunden kan vara säker på att hemsidan är aktiv och inte stängs ner av onödiga problem.

Serviceavtal kan däremot vara olika utformade vilket beror på vilket behov som finns hos kunden samt vilken slags hemsida det är frågan om.

Uppdatering, Skydd, Backup

Har du lagt minst 10-20 000 kr på en ny hemsida förväntar du dig säkert att allt ska flyta på när hemsidan är lanserad. Men virus, hackare, felaktiga uppdateringar och annat kan sätta käppar i hjulet. Det är bland annat detta som en webbyrå göteborg jobbar med när de utför service. De ser till att allt är uppdaterat och att brandväggen fungerar. De ser till att hackare inte ska kunna nå hemsidan och att allt löper på. Du kommer därmed inte märka deras jobb – förrän de inte skött sig.

Olika serviceavtal på olika nivåer

Det är inte ovanligt att en webbyrå väljer att erbjuda serviceavtal på flera olika nivåer. Därmed kan man ta det avtal som passar bäst beroende på hur mycket man vill göra själv samt vilken kunskapsnivå som finns inom det egna företaget.

Det kan exempelvis se ut som följande sätt (taget från en webbyrå i Småland)

Bas – Uppdatering av WordPress installationer, plugin, brandvägg samt löpande support

Medel – Samma som bas men med tillägget att aktuell webbyrå ger kunden ett par timmar varje månad att lägga på vad man vill. Det kan exempelvis vara att ändra saker på hemsida, bygga ett nytt plugin osv. Därmed kan man hela tiden utveckla och förbättra utan att samtidigt se på kostnaden.

Maximum – Ett helt individuellt serviceavtal som helt och hållet utformas utifrån vilka behov som kunden har. I basen ligger det som ingår i serviceavtal Bas men sedan kan det vara uppbyggnad, utveckling osv.

Abonnemangstider

Ett serviceavtal har alltid löptid. En av de vanligaste löptiderna är 12 månader. Men det kan skilja mellan webbyrå och webbyrå. Man kan alltså inte utgå ifrån någon generell nivå utan man bör alltid vara noga med att fråga vad som gäller. Att vara bunden till ett serviceavtal som man inte är nöjd med skapar bara onödig stress och oönskade kostnader. Det kan därmed vara en punkt att titta på när man väljer webbyrå och serviceavtal.

Frysa?

I vissa fall går det att frysa ett pågående projekt. Med det menas att avtalet tar paus under ett visst antal månader. Kunden betalar inget – men får inte heller någon service. Problemet kan däremot uppstå att det blir oväntat mycket jobb för denna webbyrå som sedan igen blir inkopplad – vilket kan skapa höga kostnader.