Posted on

Så klagar du på företag som inte håller vad de lovar

När en produkt köps av en E-butik finns alltid 14 dagars returrätt. Detta enligt Konsumentköplagen. Nästan alla fysiska butiker har även bytesrätt och ångerrätt. Är man inte nöjd är det relativt enkelt att lämna tillbaka varan inom denna tid. Därutöver ingår garantitid m.m.

Med tjänster finns inte samma skydd. Har du beställt en tjänst och inte är nöjd med hur den utförts kan du visserligen försöka få ersättning men det är betydligt svårare. Någon retur- eller ångerrätt finns inte på samma sätt. Hur kan jag då göra?

Här ska vi följa Anna som bokade en flyttfirma för att få hjälp med att flytta alla sina saker när hon bytte lägenhet. Under flytten gick en dyr vas sönder och Anna vill ha ersättning för detta. Denna flyttfirma hävdar däremot att Anna packade sina saker själv och därmed är helt ansvarig. (Påhittat exempel)

  1. Kontakta företaget och försök att hitta en lösning

Anna väljer först att kontakta företaget och diskutera problemet. Hon visar bilder på den trasiga vasen och kvitton eller annat som påvisar dess värde. Hon väljer även att ge förslag på hur tvisten ska lösas, vilket är en god utgångspunkt.

Denna flyttfirma hävdar fortfarande att de inte gjort något fel och att de varken kan ge kompensation i pengar eller avdrag på gällande faktura. De menar att hon ska kontakta sitt försäkringsbolag vilket hon även gör. Dessa säger att eftersom det var en flyttfirma som hade ansvar hos erixonflytt.se – göteborg för vasen när den gick sönder är det detta företag som är ansvarig.

  1. Kontakta kommunala konsumentvägledaren

Anna tycker fortfarande att hon har rätt och kontaktar därför den kommunala konsumentvägledaren. Det är anställda personer inom kommunen som har som uppgift att hjälpa de kommunala invånarna i tvister med företag samt hjälpa till med privatekonomiska råd. Konsumentvägledaren kan exempelvis hjälpa till att formulera ett brev till denna flyttfirma samt till den branschorganisation som firman är med i. De har även kunskap om hur man kan gå vidare i frågan och delvis avgöra om företaget faktiskt har agerat rätt.

  1. Kontakta ARN

Nästa steg är att Anna kontaktar Allmänna reklamationsnämnden. Hon får i detta fall tydligt beskriva den tvist hon har med sin flyttfirma, vad som hände, vad hon anser är rätt och hur denna flyttfirma har agerat i situationen.

De kommer även att kontakta företaget så att de får uttala sig i frågan och komplettera med ytterligare information. ARN tar alltså inte några beslut som enbart bygger på privatpersonens uppgifter. Därefter avgör de hur de tycker att tvisten ska lösas. Detta är ett förslag och inget som företaget egentligen behöver följa – men de flesta gör det.

  1. Gå till allmän domstol

Om ARN säger att den flyttfirma som Anna anlitat agerat korrekt bör hon definitivt inte dra frågan vidare till domstol. Chansen är liten att domstolen skulle ge henne rätt. Visar det sig att de går på samma linje som ARN kommer hon få betala bägge sidors domstolskostnader vilket alltså kan innebära mycket höga kostnader.

Detta gäller visserligen även om ARN har sagt att tjänster hos flyttfirman agerat fel, men chansen är större att Anna får rätt. Innan ett ärende dras till domstol bör alltid en advokat kontaktas och en diskussion föras med denna om vilka risker och vad det innebär att dra ett ärende i svensk domstol.