Posted on

Då kan du ta hjälp av webbyrå

Behöver din hemsida ett ”ansiktslyft”? Behöver sidan synas bättre på Google? Ska en ny bokningsfunktion implementeras? Då behöver du en webbyrå!

Webbutveckling

Egentligen är webbutveckling ett extremt stort samlingsbegrepp. Det är all utveckling som sker av en hemsida, dvs. företagets webb. Men oftast används webbutveckling för att förklara den tekniska delen. Det är den del av webbplatsen som inte användarna ser men som håller upp hela strukturen och funktionerna.

Av det arbete en webbyrå gör står webbutveckling för den största tiden. Även om design, texter och bilder presenteras till besökaren så är det basen som är viktigast. Detta inte minst om det är en E-butik med allt från lagerhållning till betalningslösningar som ska interagera.

Webbdesign

Med webbdesign menas vad besökaren ser på webbplatsen. Element kan bland annat vara formulär, kontaktuppgifter för en bra webbyrå stockholm, bilder, text, video och interaktiva lösningar. Dessa ska presenteras på ett estetiskt sätt som möjliggör för besökaren att få en bra överblick på de tjänster och produkter som erbjuds.

En ny webbplats

De flesta som går till en webbyrå gör detta för att få en helt ny webbplats. Därmed kombineras webbutveckling med webbdesign och byrån skapar en webbplats utifrån kundens behov.

Här är det viktigt att först skriva ner vilken funktion och vilka mål som hemsidan ska ha. Därefter diskutera olika upplägg med den webbyrå som får uppdraget. Eftersom de är väl insatta i vad som brukar efterfrågas kan de även komma med förslag som skulle underlätta för kunden.

Det är i detta fall viktigt att lyssna på vad de säger och inte bara se det som ”säljsnack”. De som går till bilmekanikern eller läkaren litar på att de hjälper till med problemet – detsamma gäller för de som går till en webbyrå. Det finns fördelar i att låta de presentera olika lösningar som förväntas möta både dagens och framtidens behov.

Sökmotoroptimering (Ibland)

I hur utsträckning som en webbyrå kan hjälpa till med sökmotoroptimering varierar kraftigt. En del gör det inte alls medan andra erbjuder ”grundläggande SEO”. Ytterligare företag har helhetskoncept och erbjuder löpande SEO mot en fast månadsavgift.

Med grundläggande SEO menas generellt att sidan är mobilanpassad, snabb och har relevant text på undersidorna. Många gånger ser man även titlar, rubriker, description och bilderna. För vissa kunder kan detta räcka medan det för andra krävs betydligt mer långsikt arbete för att ta de åtråvärda placeringarna på Google.

Domänhantering

Vill du ha hjälp med att välja domännamn, att köpa ett domännamn eller hantering av domänerna via ett webbhotell? Även detta kan en webbyrå hjälpa till med. En del har egna servrar och små webbhotell medan andra jobbar mot de större leverantörerna men hjälper till med tekniska frågor och administration. Oavsett så finns här kunskapen som kan behövas för att säker och smidig hantering ska ske av de domäner som företaget har hand om.

Inom domänhantering finns även en säkerhetsaspekt att förhålla sig till. Med felaktig domänhantering är risken annars att domänen ”snappas” och tas över av någon annan. Ett problem som kan innebära att konkurrerande verksamhet plötsligt har tillgång till en webbplats som ditt företag tidigare använde men nu inte längre har aktiv.