Posted on Leave a comment

Anlita rätt hantverkare för rätt uppdrag

När man har ett renoveringsprojekt på gång med http://snickarenigöteborg.se/ är det en fördel om man anlitar hantverkare för uppdraget. Att försöka ge sig på diverse byggprojekt själv slutar sällan bra, även om projektet kan tyckas enkelt att utföra. Har man inte vidare utbildning eller kunskap om hur man bygger och renoverar så ska man låta proffsen ta hand om det istället, men det gäller att anlita rätt folk.

Tillsätt rätt hantverkare på rätt plats

Det finns en hantverkare för varje typ av byggprojekt och det är viktigt att vända sig till dem som har rätt kompetens för uppdraget. Som lekman kan det vara svårt att veta vilka hantverkare som egentligen behövs för olika uppdrag eller moment och det är en nackdel när man ska anlita hantverkare. I vissa fall kan nämligen mindre seriösa aktörer utnyttja det faktum att folk inte känner till vem som får göra vad i branschen och vilken kompetens som egentligen krävs. En hantverkare kan ta på sig att göra en mängd olika uppdrag bara för att roffa åt sig kundernas pengar trots att han inte alls vet hur man bygger. Det exemplet blir tydligt när man tittar på tv-program om människor som råkat ut för fuskbyggare. Ett gemensamt tema för fuskbyggarna är just att de åtar sig en mängd uppdrag som de inte vet något om. Därför är det viktigt att du informerar dig själv på förhand om vilka kompetenser som krävs för olika delar av just ditt projekt samt undersöker om hantverkarna som du funderar på att anlita besitter just den kompetensen.

Jämför hantverkare

När du är lite mer insatt i vilka hantverkare du behöver anlita så är det dags att börja jämföra olika hantverkare. Det gör du genom att hämta offerter från de olika hantverkarna som du behöver ha hjälp av. Jämför gärna mellan så många som möjligt. Du har ingen skyldighet att anlita hantverkare som du får offerter av och om de hävdar det så ska du välja en annan hantverkare. Om hantverkare inte vill lämna ut skriftliga offerter är det en varningsflagga att ta på allvar. Den skriftliga offerten är nämligen din garanti för arbetets utförande. När du ska välja en hantverkare är det med andra ord en kombination av dess kompetens och dess pris som du ska välja mellan. Tänk dock på att du kan använda ROT-avdraget när du anlitar hantverkare. Då får du den ursprungliga kostnaden till upp emot 30 % billigare. Det kan även vara en fördel att välja hantverkare som samarbetar med andra firmor. Då slipper du nämligen att själv anlita enstaka hantverkare för enstaka uppdrag då de, tack vare sina olika samarbeten, ofta kan erbjuda heltäckande tjänster och till lägre pris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *