Posted on

Fakturatjänster för företag

Factoring är en benämning för flera olika fakturatjänster som riktar sig till företag av alla dess slag. På det stora hela handlar det om att på ett snabbt sätt stärka sin likviditet utan att nödvändigtvis behöva låna pengar från banken. Alternativen är att sälja fakturor med eller utan regress, eller att belåna en eller flera fakturor. Nedan förklaras närmare vad varje tjänst innebär.

Sälja fakturor med regress

Om man väljer att sälja fakturor med regress innebär det att om kunden av någon anledning väljer att inte betala så kommer fakturan gå tillbaka till dig och ditt företag. Man är alltså själv ansvarig om inga pengar betalts in efter ett par dagar efter förfallodatumet. När den avtalade perioden har löpt ut kommer factoringbolaget utnyttja sin regressrätt och man måste betala tillbaka beloppet man fått till bolaget som gjort utbetalningen. Man kan då välja att själv påbörja ett inkassoärende med ett annat bolag eller med hjälp av factoringbolaget man anlitat. Dom flesta är behjälpliga i en sådan situation och det brukar oftast löna sig för samtliga inblandade parter.

Sälja fakturor utan regress

Att sälja fakturor utan regress innebär istället motsatsen – det bolag som köpt den är ansvariga även i dom fall där kunden uteblir med sin betalning. Bolaget har i det här fallet ingen regressrätt och tar över både rättigheter och skyldigheter för fakturan. Skulle kunden strunta i att betala kommer factoringföretaget påbörja ett inkassoärende på egen hand för att driva in pengarna och som säljare har man inget ansvar för varken det ena eller det andra.

Fakturabelåning

Med fakturabelåning menas att man lånar pengar med en eller flera fakturor som säkerhet. Även här gäller det kundfakturor där man i regel brukar kunna låna mellan 65–90% av det totala fakturabeloppet. Räntesatsen för fakturabelåning varierar och och det finns flera olika faktorer som spelar in hur mycket den i slutändan kommer landa på. Bland annat baseras räntan på belåningsgraden och risken som fakturorna medför men på ett ungefär ligger den idag kring 2–5% på den svenska marknaden. Till skillnad från när man säljer sina fakturor till ett finansbolag är man vid belåning fortfarande ägare.

Att använda sig av olika fakturatjänster har flera fördelar och kan vara ett bra alternativ när man behöver stärka företagets likviditet. Utbetalningarna går snabbt och väljer man att sälja fakturor utan regress tar dessutom finansbolaget över kreditrisken. Det finns mänger av banker, finansbolag och factoringföretag som erbjuder den här typen av tjänster och det spelar ingen roll om man driver ett stort eller litet företag.