Posted on

Vad är Sveriges byggindustrier?

När man jobbar som snickare så finns det olika instanser man kan vända sig till om man behöver hjälp med vad som gäller sin arbetsmiljö. Svenska byggindustrier jobbar med att förbättra villkoren för dig som snickare i Sverige, de jobbar för få branschen till en där man kan känna sig trygg, prioriterad i säkerheten och framförallt få bättre arbetsvillkor.

Mål och vision
Sveriges byggindustrier vill uppmana snickare att arbeta med ett hållbart tänk, det innebär att man jobbar med ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara förhållanden och material. I byggbranschen på många håll idag och historiskt sett så har det inte funnits fokus på dig som snickare och din säkerhet. Det vill Sveriges byggindustrier jobba med, de vill att du som snickare ska kunna utvecklas och att snickare tillsammans idag jobbar för ett samhällsansvar.

Fokusområde
Att ta fram bättre kollektivavtal till snickare är Sveriges byggindustriers mål. Sverige idag har kollektivavtal som arbetsgivare helst ska använda sig av. I dessa avtal så finns det modeller att förhålla sig efter som både kan kännas tryggt för både arbetsgivare och snickare som http://snickarenistockholm.se/ att förhålla sig till. Att följa dessa kollektivavtal garanterar dig som snickare bättre arbetsvillkor och en trygg och säker arbetsplats.

Kompetens inom branschen
Idag råder det kompetensbrist inom många inriktningar inom snickeri. Jobbar man som snickare inom byggnation kanske man inte märker av detta men kommer man till lite mer specialiserade områden så råder det akuta brister. Detta jobbar organisationen med att fler människor ska dras till branschen och jobba som snickare inom dessa områden. De uppmanar till att alla kön och etniciteter ska utbilda sig var de än är i livet och inte bara från gymnasienivå.

Konkurrens som känns sund
Att företag stressar i konkurrens världen inom bygg idag märks på snickare då fler och fler börjar med svartarbete. För att detta inte ska löna sig så jobbar Sveriges byggindustrier med att motarbeta detta då det inte är rättvist att vissa företag ska slita utan att det lönar sig att för snickare att göra rätt medan vissa inte behöver jobba lika mycket men jobbar emot lagen. Att hitta nya system för regelverken så att det blir lättare för företag att jobba vitt kan höja motivationen för snickare att inte ta emot svartjobb.

Säkerhet på arbetsplatsen
Sveriges byggindustrier jobbar mot den lösaktiga chargongen på många snickares arbetsplatser idag och uppmanar alla snickare att ta sin säkerhet på allvar då det ofta är förenat med livsfara att jobba som snickare dock mer på vissa arbetsplatser än andra. Deras mål för framtiden är att det inte ska ske en enda olycka för snickare på sin arbetsplats.