Posted on Leave a comment

Hur hittar du bra hantverkare?

Att anlita hantverkare kan vara ett gissel, speciellt med tanke på att det finns så många. Hur avgör du egentligen om hantverkarna snickare malmö  är något att ha? Det ska du få reda på i den här artikeln. Förhoppningsvis kommer du bli nöjd med dina hantverkare och projektet de utfört.

Främsta skillnaden mellan bra och dåliga hantverkare

Det finns vissa saker som skiljer bra och dåliga hantverkare åt och först ska vi reda ut vad den främsta skillnaden är. Den främsta skillnaden finns i sättet att hantera dokumentation. En bra hantverkare ser till att ordna med en skriftlig offert innan någon form av arbete påbörjas. Offerten är som en garanti och ett kvitto över vad som ska utföras och hur mycket det kommer att kosta. Skulle en tvist uppstå under projektets gång kan man luta sig tillbaka mot offerten. En oseriös hantverkare är inte så noga med den saken. Den vill helst slippa skriftliga dokument och avtal då den lättare kan komma undan med ett undermåligt arbete. Skulle oklarheter uppstå har du som kund inget att sätta dig emot då du inte har några konkreta bevis över vad som har beslutats. Det går så klart att spela in eventuella muntliga samtal med hantverkaren så att du har någon form av bevis, eller spara sms och mejl mellan er. Det bästa är dock att få en regelriktig offert i handen.

Det finns även en del saker du själv kan göra för att få reda på hur bra eller dålig en hantverkare är. Exempelvis finns det en hemsida som heter brabyggare.se och där du kan söka efter hantverkare. De som är medlemmar på sidan har blivit kontrollerade och godkända som bra byggare, vilket underlättar för dig som kund. Annars finns nämligen alternativet att själv göra efterforskning om byggföretagen. Det gör du genom att ta reda på om de har en hemsida där du kan läsa mer om dem. Se efter om de verkar ha rätt kompetens. Du kan även ta reda på om de har några omdömen och vad tidigare kunder har att säga om dem. Dock finns det risk att omdömena är falska då det är lätt att förfalska sådant. Kolla även upp hur företagets ekonomi ser ut. Om bolaget verkar ha dåliga siffror finns det risk att det är konkurshotat och då bör du undvika det företaget. Många kunder har råkat ut för byggfirmor som lämnat projektet mitt i allt på grund av att de gått i konkurs. Med andra ord är det väldigt viktigt att ta reda på vad det är för företag innan man väljer att anlita dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *