Posted on Leave a comment

Undvik fukt – bygg för behagligt inomhusklimat

Fukt är riktigt lurigt och kan ta sig in i en konstruktion på olika vis. Det kan hota hela byggnadskonstruktioner eftersom fukt kan orsaka röta i de bärande delarna. Undvik allt detta! Här får du läsa mer om fukt.

Luft och fukt

Bygger du hus? Det allra enklaste är att regnskydda alla byggdelar under byggnadstiden. Om fukt tränger in i olika delar leder detta även till att mögelsporer växer. Fuktnivå i luften i en lokal eller bostad styrs av luftväxling, detta innebär tiden från fuktproduktion till fuktbuffring i material samt den kondens som kan uppstå på ytorna runt omkring. Om fuktproduktionen inomhus är hög övergår vattenånga i flytande form och bildar droppar på inredningen. Varmare luft kan behålla mycket mer fukt än den kalla luften.

Diffusion

Byggmaterial har olika förmåga att försvåra eller underlätta fuktvandring. När fukten försvinner ut genom ytterväggen kallas det diffussion. Diffusion av luftfuktighet blir det då ångtrycket inne i huset är högre är det som finns utomhus. Ju lägre tryck utomhus desto lättare tränger fukt in i materialet. Alla material släpper in fukt olika mycket, utom platsmateriel som exempelvis polystyrol som inte alls släpper igenom fukt och heller inte kan buffra fukt – därför är plaster olämpligt att använda till isolering.

Isolering

Att lite fukt tränger in i ytskikt är inte farligt under förutsättning att fukten kan lämna materialet igen. Det regnar på husväggen, den utsätts för all möjlig fukt som sedan försvinner utåt. Därför ska de material i en flerskiktsvägg som leder mest värme placeras inåt i huset – medan de värmeisolerande materialen placeras närmast utsidan. Eftersom ånga oftast kondenseras på de kallaste ytorna hindrar man att vattenkondensering inträffar inuti väggen.

Isolera aldrig en vägg på insidan av huset, det vill säga väggen insida. Då kan den luft som kommer inifrån och är uppvärmd inte tränga in i väggen från insidan och värma upp den. Detta är en mycket energisparande funktion. Om väggen istället lämnas iskall eftersom inomhusluften inte kan tränga in i den kan fukten spridas i ytterväggen vilket kan leda till kondens och kanske frostsprängning.

Man kan bygga in fuktbuffrande material i väggen som tegel eller lera där fukt kan lagras och sedan lämna materialet när luften är torr. Dessa material har en slags fuktreglerande funktion som bidrar till en behagligare miljö inomhus. Material som glas, metall och plast klarar inte att buffra fukt.

Var uppkommer skador?

Om fuktspärrade skikt har sprickor kan skador uppkomma eftersom värmeläckor uppstår. Väggen behöver konstrueras så att inga köldbryggor eller kalla fickor uppstår. Den isolering man använder ska både kunna ta upp och buffra fukt samt avge fukt utan att den värmeisolerande förmågan försvinner. Vissa delar av ett rum kan bli kallare eftersom luften blir stillastående, håll kolla i hörnen bakom soffa och fåtöljer eller liknande.

Att tänka på

Det finns mycket man kan göra för att förebygga fukt. Att prata med en yrkesman om avfuktare för att samla upp fuktig luft och hålla fukten borta kan vara ett gott tips som sparar pengar. Var försiktig med att experimentera. Det är mycket viktigt att den som bygger har erfarenhet och förståelse för vad som krävs för att undvika fukt och mögel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *