Posted on

Hur lönsamma är städfirmor?

Det här är givetvis en bred fråga som är svår att ge ett enkelt svar på. Värt att notera är att det också finns en del oseriösa aktörer som använder svart arbetskraft – även om vi tror att majoriteten sköter verksamheten på ett snyggt sätt.

Exakt hur lönsam en given städfirma är varierar naturligtvis. Det finns dock en anledning till att många som väljer att starta eget söker sig just till städbranschen hos https://www.merinfo.se/foretag/Alberts-St%C3%A4dservice-AB-5568824097/2k3j869-m4se. För att komma igång krävs ett ganska lågt startkapital, samtidigt som många firmor i landet omsätter mycket pengar. Det är helt enkelt en tjänst det finns en stor efterfrågan på, samtidigt som hindren för att skala upp är få. Vi har tittat på ett antal olika firmor och deras siffror på AllaBolag.

Firma 1

Den första vi firman vi tittar på är baserad i Västsverige och uppvisar goda – eller i alla fall höga – siffror. År 2017 omsatte man 235 miljoner kronor, en siffra som succesivt kommit att växa från 179 miljoner kronor år 2013. Det är inte bar omsättningen av hemstädning som har ökat – utan även vinsten.

År 2013 gjorde man en vinst på 11 och en halv miljon kronor – 2017 hade den växt till nästan 19 miljoner kronor. Ett så stort företag inom städ kräver naturligtvis en hel del anställda. År 2013 hade man 331 i personalstyrkan. År 2015 hade denna växt till 360 stycken, innan det sjönk till 359 året därefter. År 2017 hade man anställt ytterligare 13 stycken och hade därmed en 372 man stark personalkår.

Firma 2

En annan städfirma vi tittar lite närmare på är baserad i södra Sverige. Här visar man upp liknande siffror i omsättningen som den första firman. Vad gäller vinstmarginalerna är de dock inte riktigt lika höga. En viktig faktor i frågan om en städfirma är lönsam, är givetvis marginalerna, och inte enbart vad vinsten utgörs av i kronor och ören.

År 2012 hade man en vinstmarginal på 1,74 %. Året efter var den betydligt högre, med ungefär 4,21 %. Som lägst var den år 2015, då man hade en vinstmarginal på 1,11 %. År 2016 hade den återigen stigit något – till 3,60 %.

Firma 3

Ytterligare en städfirma vi tittar på är inte lika stor som de andra två, men visar likväl upp goda siffror. År 2013 gjorde man en förlust på ungefär en miljon kronor, men sedan dess har vinsterna ökat markant. År 2014 gjorde man en vinst på ungefär 1,2 miljoner kronor. Året därefter var den siffran uppe i tre och en halv miljoner kronor, vilket innebar en vinstmarginal på 3,27 %. År 2017 visade man upp sin högsta vinst, då man gick över fyra miljoner plus och hade en vinstmarginal på nästan 9 %. Av de aktörer vi tittat på hittills tycks 9 % vara en riktigt bra siffra för en städfirma.

Nämnas bör dock att antalet anställda har sänkts rejält. År 2013, när man gick med förlust, hade man 110 i personalen. Det talet hade minskat till enbart 49 stycken år 2017 – mer än en halvering, alltså.