Posted on Leave a comment

SMS-lån utan UC

SMS-lån utan UC erbjuder en snabb och smidig kreditlösning via credifi, men det är viktigt att vara medveten om den höga effektiva räntan och de finansiella konsekvenserna.

Dessa lån, även kända som sms-lån, ger ett bekvämt sätt att få tillgång till snabba pengar utan att behöva genomgå kreditkontroller med UC.

Låntagare måste vara försiktiga på grund av den höga effektiva räntan, vilket kan leda till betydande kostnader över tid. Att förstå konsekvenserna av denna räntesats är avgörande för ansvarsfulla finansiella beslut.

 

Snabblån – lån utan UC med pengar samma dag?

Snabblån som marknadsförs som lån utan UC kan fortfarande involvera en kreditprövning med UC för vissa ekonomiska transaktioner, vilket påverkar möjligheten till omedelbart kreditbeslut.

När man ansöker om ett snabblån utan UC är det vanligt att man förväntar sig ett snabbt och enkelt kreditbeslut.

UC, eller Upplysningscentralen, används av många långivare för att göra en kreditupplysning innan de beviljar lån.

Även om en del snabblåneföretag som fairlo marknadsför sina produkter som lån utan UC, kan de fortfarande använda andra kreditupplysningsföretag eller interna kreditbedömningar för att fatta beslut om kredit.

 

Varför ta lån utan UC?

Vissa kanske vill ta ett lån utan UC för att slippa ytterligare kreditprövningar som kan påverka deras kreditvärdighet och framtida ekonomiska möjligheter, speciellt om de redan tagit ett lån med UC.

 

Är det lättare att få lån beviljat utan UC?

Det kan vara lättare att bli beviljad lån utan UC för vissa individer, särskilt om de har tidigare haft svårigheter med kreditprövning hos UC eller om de vill undvika ytterligare påverkan på sin kreditvärdighet.

 

Kan man få lån utan UC till låg ränta?

Att ta lån utan UC till låg ränta kan vara utmanande på grund av den högre effektiva räntan för denna typ av kredit, men det är möjligt att hitta alternativ som erbjuder konkurrenskraftiga villkor.

 

Kan man låna utan UC och få pengarna samma dag?

Det är möjligt att låna utan UC och få pengarna samma dag, men det kan medföra högre ränta och samtidigt påverka den totala lånekostnaden för krediten. Att låna utan UC innebär att långivaren inte inhämtar kreditupplysning från UC (Upplysningscentralen) vid bedömningen av låneansökan. Detta gör det möjligt för låntagare att undvika att eventuella förfrågningar syns i sin kreditupplysning, vilket kan vara fördelaktigt om man vill minimera påverkan på sin kreditvärdighet. Den snabba utbetalningen av pengarna samma dag understryker den smidiga processen för lån utan UC. Dock kan den direkta tillgängligheten av medlen innebära en högre ränta jämfört med traditionella lån, vilkStor summa pengaret kan öka den totala lånekostnaden över tid.Även om möjligheten att låna utan UC och få utbetalningen direkt kan vara lockande, är det viktigt för låntagare att noggrant överväga de potentiella nackdelarna, särskilt den högre räntan och dess långsiktiga inverkan på lånekostnaden.

 

Välj lån med UC för din trygghet och låga ränta

Det rekommenderas att välja lån med UC för din säkerhet och möjlighet till en låg ränta, eftersom en noggrann kreditupplysning kan bidra till en realistisk bedömning av din kreditvärdighet.

 

Undvika fler kreditupplysningar

Ett motiv för att välja lån utan UC kan vara att undvika fler kreditupplysningar som kan påverka ens kreditvärdighet och ekonomiska framtid, vilket kan vara särskilt relevant för ekonomiskt medvetna individer. För de som strävar efter att upprätthålla en sund kreditvärdighet och främja en stabil ekonomisk framtid, kan lån utan UC vara en fördelaktig lösning. Genom att undvika ytterligare kreditupplysningar kan man minimera risken för negativ påverkan på ens kreditvärdighet och därigenom säkerställa bättre möjligheter till framtida lån och finansiella transaktioner. För ekonomiskt medvetna individer är detta en strategisk metod för att skydda och förbättra ens ekonomiska ställning på lång sikt.

 

Välj lån med UC för din trygghet och låga ränta

Det rekommenderas att välja lån med UC för din trygghet och möjligheten till en låg ränta, eftersom en noggrann kreditupplysning kan bidra till en realistisk bedömning av din kreditvärdighet.

 

Posted on Leave a comment

Vad gör en snickarfirma?

SnickarverktygSnickaryrket är ett av världens vanligaste yrken. Det har funnits nästan lika länge som människan och är viktigt i många branscher. Att snickare arbetar med trä vet nog de flesta, men vad gör en snickare rent konkret? Hur kan en snickarfirma vara till hjälp och hur vet du att det är just en snickare du behöver och hur hittar du bäst snickare malmö?

Vad gör en snickare?
En snickare är en hantverkare som arbetar med trä, olika material samt handverktyg och elektriska verktyg. Snickarna arbetar till stor del i byggbranschen, där de utgör branschens största grupp. Varken målare eller elektriker behövs i lika stor utsträckning som snickare. Exempelvis kan en snickare arbeta vid nybyggen och renovering av både stora och små fastigheter.

Snickare kan även arbeta i helt andra branscher. Till exempel jobbar många snickare med att bygga möbler eller annan inredning. Snickaryrket är med andra ord ett brett yrke där man kan specialisera sig inom flera olika områden.

När behöver du en snickarfirma?
De allra flesta anställer en snickarfirma när de behöver en renovering, ombyggnation eller ett nybygge. Det spelar ingen roll om du vill bygga en liten friggebod eller en stor fastighet – en snickarfirma kan hjälpa dig med båda. Allt från en köksrenovering till renovering av fasad eller bygge av staket kräver kunskaper som en snickare har.

Du kan även vända dig till en snickare om du vill ha möbler. Snickare bygger oftast nya möbler, men många kan även restaurera befintliga möbler. De kan också hjälpa dig om du vill ha specialbeställda möbler med särskilda mått, exempelvis kök som passar in i just din bostad. På så vis kan du få köket du verkligen önskar dig och begränsas inte av utbudet på IKEA eller andra butiker.

Vad kostar det att anställa en snickarfirma?
Att anställa en snickarfirma är givetvis inte gratis. Däremot behöver det inte kosta skjortan heller, eftersom de flesta snickarfirmor erbjuder marknadsmässiga priser. Dessutom kan du sänka kostnaden för arbetet med 30 % genom att använda ROT-avdraget. Det är en skattereduktion som du berättigas till när du renoverar din egen bostad. Du ska äga och vara folkbokförd i bostaden samt betala skatt i Sverige för att ha rätt till avdraget.

Är det värt att anställa en snickarfirma?
När du anställer en seriös snickarfirma kan du vänta dig hög kvalitet. En seriös firma har certifierade snickare som alltså har både en utbildning och praktisk erfarenhet av arbeten inom branschen. Såvitt du själv inte har sådan kompetens rekommenderas det att du anlitar ett snickarföretag när du behöver den typen av hjälp. Då kan du vara säker på att arbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt så att det både blir fint och hållbart i längden.

 

Posted on Leave a comment

Hur hittar du bra hantverkare?

Att anlita hantverkare kan vara ett gissel, speciellt med tanke på att det finns så många. Hur avgör du egentligen om hantverkarna snickare malmö  är något att ha? Det ska du få reda på i den här artikeln. Förhoppningsvis kommer du bli nöjd med dina hantverkare och projektet de utfört.

Främsta skillnaden mellan bra och dåliga hantverkare

Det finns vissa saker som skiljer bra och dåliga hantverkare åt och först ska vi reda ut vad den främsta skillnaden är. Den främsta skillnaden finns i sättet att hantera dokumentation. En bra hantverkare ser till att ordna med en skriftlig offert innan någon form av arbete påbörjas. Offerten är som en garanti och ett kvitto över vad som ska utföras och hur mycket det kommer att kosta. Skulle en tvist uppstå under projektets gång kan man luta sig tillbaka mot offerten. En oseriös hantverkare är inte så noga med den saken. Den vill helst slippa skriftliga dokument och avtal då den lättare kan komma undan med ett undermåligt arbete. Skulle oklarheter uppstå har du som kund inget att sätta dig emot då du inte har några konkreta bevis över vad som har beslutats. Det går så klart att spela in eventuella muntliga samtal med hantverkaren så att du har någon form av bevis, eller spara sms och mejl mellan er. Det bästa är dock att få en regelriktig offert i handen.

Det finns även en del saker du själv kan göra för att få reda på hur bra eller dålig en hantverkare är. Exempelvis finns det en hemsida som heter brabyggare.se och där du kan söka efter hantverkare. De som är medlemmar på sidan har blivit kontrollerade och godkända som bra byggare, vilket underlättar för dig som kund. Annars finns nämligen alternativet att själv göra efterforskning om byggföretagen. Det gör du genom att ta reda på om de har en hemsida där du kan läsa mer om dem. Se efter om de verkar ha rätt kompetens. Du kan även ta reda på om de har några omdömen och vad tidigare kunder har att säga om dem. Dock finns det risk att omdömena är falska då det är lätt att förfalska sådant. Kolla även upp hur företagets ekonomi ser ut. Om bolaget verkar ha dåliga siffror finns det risk att det är konkurshotat och då bör du undvika det företaget. Många kunder har råkat ut för byggfirmor som lämnat projektet mitt i allt på grund av att de gått i konkurs. Med andra ord är det väldigt viktigt att ta reda på vad det är för företag innan man väljer att anlita dem.

Posted on Leave a comment

Det här kan en hantverkare arbeta med

Eftersom att hantverkare är ett väldigt brett begrepp kan det vara svårt att hålla isär de olika yrkestitlarna som finns inom samlingsbegreppet  för snickeri göteborg. Även fast begreppet främst är kopplat till de som på olika sätt arbetar inom bygg kan även en frisör, en skomakare eller en skräddare kallas för en hantverkare då ordet hantverkare är ett samlingsbegrepp som beskriver ett praktiskt yrke där någon ägnar sig åt hantverk. I det här inlägget har vi dock valt att lägga vårt fokus på de hantverkare som på olika sätt arbetar med bygg. Här nedan kan du läsa mer om några av de vanligaste yrkestitlar som förekommer på ett byggföretag och vad de arbetar med.

Snickare

Som snickare arbetar du med trä för att konstruera och reparera.  En av de vanligaste varianterna av en snickare är byggnadssnickaren som arbetar med att montera och bygga husbyggnader och kan stå för att ta fram inredningen inne i huset. Sedan finns det en annan sorts snickare, vilket är en person som tillverkar möbler. Då kallas det för finsnickeri.

Golvläggare

En golvläggare är vad det låter som, en person som jobbar med att lägga golv. Golvet kan vara tillverkat av olika material såsom trä, sten, plast och textil. En del golvläggare riktar in sig på våtrum, vilket innebär att de lägger klinkers eller en tät plastmatta.

Målare

Målaren är den som målar vid renoveringar och byggarbeten. Förutom att målaren kan använda väggfärg för husets väggar inomhus och på fasaden så kan de även spackla, grunda och tapetsera. En del målare kan också jobba med dekorationsmålning.

Plåtslagare

Plåtslagaren jobbar med att konstruera och lägga plåt. De kan till exempel lägga plåten på ett tak eller på en husfasad. Den varianten av en plåtslagare kallas för byggnadsplåtslagare.  Sedan finns det de plåtslagare som arbetar med att installera ventilationssystem i byggnader genom att montera aggregat, fläktar och kanaler, vilket kallas för en ventilationsplåtslagare. Sist men inte minst finns även titeln grovplåtslagare. En sådan plåtslagare arbetar med att montera och forma detaljer av grovplåt, vilket är en grövre sorts plåt. De kan till exempel jobba vid fartygsbyggen eller i smidesverkstäder.

Murare

Muraren är den som arbetar med att mura väggar av block och tegel. För att sammanfoga blocken använder de murbruk. De kan också arbeta med plattsättning av väggar och golv samt ta fram utsmyckningar såsom stuckatur.

VVS-montör

VVS-montören arbetar med att installera och reparera VVS, vilket står för vatten, värme och sanitet. Yrket är idag brett och de kan därför jobba med allt från att lägga och dra rörledningar till att installera golvvärme, varmvattenberedare, värmepumpar och fläktar.

Posted on Leave a comment

Fördelen med att renovera sitt hus själv 

Många svenskar väljer årligen att sätta igång och renovera sina hus helt på egen hand utan hjälp av skåne takläggning. Om du går i renoveringstankar behöver du avgöra om du vill ta in professionell hjälp eller vill renovera på egen hand. Det finns många fördelar med att renovera på egen hand, trots att det är både tids- och energikrävande. För vissa handlar beslutet om att renovera själv enbart om pengar. Det är dyrt att anlita hantverkare, genom att göra jobbet själv kan du genom att offra din tid få jobbet gjort lite billigare. 

Spara pengar – offra tid 

Om du har den tid och kunskap som krävs för att renovera själv kan du spara en hel del pengar på att inte anlita hantverkare. Om du gör allt själv behöver du inte heller riskera att bli besviken på hantverkare som du lägger så mycket pengar på. Om det är din motivation bör du vara skicklig på att renovera på egen hand, genom att du i så fall förlitar dig på enbart dig själv. Om du utför hela renoveringen självständigt har du möjligheten att ta alla beslut. Även om du bör lägga upp en tidsplanering kan du, om du så önskar, ta en paus när du vill och lägga till extra saker allt eftersom arbetet fortgår. Du kan arbeta med renoveringen när du önskar och förhålla dig till din familj, ditt arbete och dina sysslor. Genom att renovera på egen hand skapar du dig stor kunskap kring din bostad och dess olika funktioner, vilket kan underlätta arbetet med framtida underhåll. 

Renovering kräver självförtroende 

Om du ger dig på renovering på egen hand behöver du ha självförtroende. Du behöver vara påläst och kunnig kring hur du ska gå tillväga och lägga upp en tydlig planering och budget. Om du har en familj att ta hänsyn till är det extra viktig att du strukturerar upp renoveringsarbetet noga. Att leva i renoveringskaos är inte speciellt roligt och kan orsaka oerhört mycket stress i vardagen. Om din planerade renovering är omfattande och involverar stora delar av huset är det därför viktigt att du försöker arbeta så effektivt och produktivt som möjligt. På så sätt stör inte renoveringen din familj onödigt mycket och ni slipper leva i renoveringskaos speciellt länge. Du bör också vara medveten om att du kan behöva ta in professionell hjälp om du stöter på hinder eller komplikationer som du inte kan lösa på egen hand. Därför bör du inte ge dig på arbeten du inte kan färdigställa. Om renoveringen innefattar rörarbete eller att dra el måste du ta in fackmän för att säkerställa att arbetet blir rätt gjort. Annars riskerar du att ditt försäkringsbolag inte täcker eventuella skador som uppkommer på grund av brister i det utförda arbetet. 

Posted on Leave a comment

Renovera ditt hus på ett hållbart sätt 

Att renovera kan vara sjukt roligt men även något som kan väga tungt på samvetet. Allt vi gör i livet påverkar miljön på något sätt. Många väljer att göra medvetna val för att göra ett så litet avtryck som möjligt här på jorden, genom att exempelvis källsortera, cykla istället för att köra bil och utesluta kött ur kosten. Miljömedvetenhet är inte längre ovanligt utan snarare något som är trendigt och populärt över stora delar av världen. Om du vill renovera ditt hem på ett hållbart sätt är det fullt möjligt! Checka in våra 6 tips nedan för hur du kan tänka om du vill renovera ditt hus på ett hållbart sätt. 

 1. Förändra så lite som möjligt

När man dras in i renoveringstankar med takläggarengöteborg.se är det lätt att dra iväg i olika tankar och idéer på hur man ska förändra planlösningen, riva väggar och fullständigt göra om huset. Det behöver inte alltid vara så avancerat! Ta ett steg tillbaka och fundera på vilka konkreta förändringar du är ute efter. Kanske räcker det med att måla om väggarna och byta kakelfog i kök och badrum? Tänk noga igenom vad du vill förändra innan du agerar så du inte ångrar dig efter du slösat bort både tid och pengar. 

 1. Ta hjälp av proffs

För att inte göra kostsamma misstag som tär onödigt mycket på miljön kan du ta hjälp av proffs i branschen. Börja inte riva ner väggar och förändra planlösningen innan du pratat med en arkitekt. De bidrar ofta med insikter och råd som kan hjälpa dig i ditt projekt. Även om en arkitekt kan kosta en del pengar kan insikten du får spara dig pengar, tid och miljöpåverkan i projektet. 

 1. Tänk långsiktigt

Om du byter ut hela kök eller gör stora förändringar är det smart att tänka långsiktigt. Utgå från din stil och vad du gillar och försök tänka tidlöst. Kommer detta funka om 20 år? Samla bilder i en moodboard och försök föreställ dig hur saker och ting kommer se ut i ditt hem. 

 1. Använd svenska naturmaterial

Ett enkelt sätt du kan spara på miljön i din renovering är att använda dig av svenska naturmaterial. Även om vissa utländska material kan se lyxiga ut har vi mycket fina naturmaterial i Sverige, använd dem! 

 1. Miljömärkningar

När du köper produkter och material till din renovering kan du leta efter miljömärkningar. Gällande vitvaror finns det sådana med låg energiförbrukning och det finns toaletter och duschar som förbrukar lite vatten. 

 1. Återanvänd material

När du köper in material kanske du inte alltid behöver åka till byggvaruhandeln för att köpa sprillans nya grejer. Dörrar, virke och tapet kan ofta finnas second hand. Du kan även sälja eller skänka det material du får över efter renoveringen är färdig. 

Posted on Leave a comment

Jämföra offerter mellan takläggare 

Nyckeln till att hitta en skicklig, prisvärd takläggare göteborg är att jämföra offerter. När du har samlat på dig några offerter kan du enkelt jämföra priser och övriga aspekter mellan firmorna. De flesta takföretag kan de dig en kostnadsfri offert som är skräddarsydd utefter dina behov och förutsättningar. Det ger dig en bra grund att utgå från för att bestämma vilken takläggare du vill anlita. 

Aspekter att jämföra 

När du ansöker om offerter är det viktigt att du inkluderar så mycket information som möjligt kring ditt tak och dina behov. På så sätt blir offerterna du får in så exakta som möjligt. Lämna likvärdig information till varje takläggare du begär in offerter från så att alla offerter blir likvärdiga. Nedan följer några aspekter som du kan jämföra utifrån dina insamlade offerter. 

Villkor 

Villkor ska finnas med i offerterna och det är något du kan jämföra. Exempel på villkor som är bra att se över är betalningsvillkor och vad för villkor som gäller vid av- och ombokning. Här kan du även se vad som gäller om resultatet inte blir som förväntat eller om firman inte slutför jobbet i tid. Om du har några frågor som inte blir besvarade kan du skriva ner dem för att fråga takfirman vid ett lämpligt tillfälle. 

Ansvarsförsäkring 

-Säkerställ att ansvarsförsäkring står nämnt i offerterna du jämför. Det är oerhört viktigt om olyckan är framme. 

-Vad för moment som ingår i priset 

-Slutpriser är inte allt, se även över vad som ingår i priset när du jämför offerter. 

-Certifikat 

-Kontrollera att takfirmorna erhåller rätt certifikat för att arbeta med det du efterfrågar. 

Starttid och leveransvillkor 

Förutsatt att du är ute i god tid brukar det inte vara något problem att boka in en takläggare under den period du har planerat för. Om alla takläggare inte kan uppfylla dina krav gällande starttid och leveransvillkor kan du välja den som på bästa sätt kan uppfylla dina krav. 

Referenser 

Titta på referenser från de olika takläggaren och jämför kundnöjdhet och resultat. Om en takläggare har uteslutande nöjda kunder kan det vara värt att betala lite mer för än en takläggare som inte kan garantera ett bra resultat. 

Posted on Leave a comment

Undvik fukt – bygg för behagligt inomhusklimat

Fukt är riktigt lurigt och kan ta sig in i en konstruktion på olika vis. Det kan hota hela byggnadskonstruktioner eftersom fukt kan orsaka röta i de bärande delarna. Undvik allt detta! Här får du läsa mer om fukt.

Luft och fukt

Bygger du hus? Det allra enklaste är att regnskydda alla byggdelar under byggnadstiden. Om fukt tränger in i olika delar leder detta även till att mögelsporer växer. Fuktnivå i luften i en lokal eller bostad styrs av luftväxling, detta innebär tiden från fuktproduktion till fuktbuffring i material samt den kondens som kan uppstå på ytorna runt omkring. Om fuktproduktionen inomhus är hög övergår vattenånga i flytande form och bildar droppar på inredningen. Varmare luft kan behålla mycket mer fukt än den kalla luften.

Diffusion

Byggmaterial har olika förmåga att försvåra eller underlätta fuktvandring. När fukten försvinner ut genom ytterväggen kallas det diffussion. Diffusion av luftfuktighet blir det då ångtrycket inne i huset är högre är det som finns utomhus. Ju lägre tryck utomhus desto lättare tränger fukt in i materialet. Alla material släpper in fukt olika mycket, utom platsmateriel som exempelvis polystyrol som inte alls släpper igenom fukt och heller inte kan buffra fukt – därför är plaster olämpligt att använda till isolering.

Isolering

Att lite fukt tränger in i ytskikt är inte farligt under förutsättning att fukten kan lämna materialet igen. Det regnar på husväggen, den utsätts för all möjlig fukt som sedan försvinner utåt. Därför ska de material i en flerskiktsvägg som leder mest värme placeras inåt i huset – medan de värmeisolerande materialen placeras närmast utsidan. Eftersom ånga oftast kondenseras på de kallaste ytorna hindrar man att vattenkondensering inträffar inuti väggen.

Isolera aldrig en vägg på insidan av huset, det vill säga väggen insida. Då kan den luft som kommer inifrån och är uppvärmd inte tränga in i väggen från insidan och värma upp den. Detta är en mycket energisparande funktion. Om väggen istället lämnas iskall eftersom inomhusluften inte kan tränga in i den kan fukten spridas i ytterväggen vilket kan leda till kondens och kanske frostsprängning.

Man kan bygga in fuktbuffrande material i väggen som tegel eller lera där fukt kan lagras och sedan lämna materialet när luften är torr. Dessa material har en slags fuktreglerande funktion som bidrar till en behagligare miljö inomhus. Material som glas, metall och plast klarar inte att buffra fukt.

Var uppkommer skador?

Om fuktspärrade skikt har sprickor kan skador uppkomma eftersom värmeläckor uppstår. Väggen behöver konstrueras så att inga köldbryggor eller kalla fickor uppstår. Den isolering man använder ska både kunna ta upp och buffra fukt samt avge fukt utan att den värmeisolerande förmågan försvinner. Vissa delar av ett rum kan bli kallare eftersom luften blir stillastående, håll kolla i hörnen bakom soffa och fåtöljer eller liknande.

Att tänka på

Det finns mycket man kan göra för att förebygga fukt. Att prata med en yrkesman om avfuktare för att samla upp fuktig luft och hålla fukten borta kan vara ett gott tips som sparar pengar. Var försiktig med att experimentera. Det är mycket viktigt att den som bygger har erfarenhet och förståelse för vad som krävs för att undvika fukt och mögel.

Posted on

Då kan du ta hjälp av webbyrå

Behöver din hemsida ett ”ansiktslyft”? Behöver sidan synas bättre på Google? Ska en ny bokningsfunktion implementeras? Då behöver du en webbyrå!

Webbutveckling

Egentligen är webbutveckling ett extremt stort samlingsbegrepp. Det är all utveckling som sker av en hemsida, dvs. företagets webb. Men oftast används webbutveckling för att förklara den tekniska delen. Det är den del av webbplatsen som inte användarna ser men som håller upp hela strukturen och funktionerna.

Av det arbete en webbyrå gör står webbutveckling för den största tiden. Även om design, texter och bilder presenteras till besökaren så är det basen som är viktigast. Detta inte minst om det är en E-butik med allt från lagerhållning till betalningslösningar som ska interagera.

Webbdesign

Med webbdesign menas vad besökaren ser på webbplatsen. Element kan bland annat vara formulär, kontaktuppgifter för en bra webbyrå stockholm, bilder, text, video och interaktiva lösningar. Dessa ska presenteras på ett estetiskt sätt som möjliggör för besökaren att få en bra överblick på de tjänster och produkter som erbjuds.

En ny webbplats

De flesta som går till en webbyrå gör detta för att få en helt ny webbplats. Därmed kombineras webbutveckling med webbdesign och byrån skapar en webbplats utifrån kundens behov.

Här är det viktigt att först skriva ner vilken funktion och vilka mål som hemsidan ska ha. Därefter diskutera olika upplägg med den webbyrå som får uppdraget. Eftersom de är väl insatta i vad som brukar efterfrågas kan de även komma med förslag som skulle underlätta för kunden.

Det är i detta fall viktigt att lyssna på vad de säger och inte bara se det som ”säljsnack”. De som går till bilmekanikern eller läkaren litar på att de hjälper till med problemet – detsamma gäller för de som går till en webbyrå. Det finns fördelar i att låta de presentera olika lösningar som förväntas möta både dagens och framtidens behov.

Sökmotoroptimering (Ibland)

I hur utsträckning som en webbyrå kan hjälpa till med sökmotoroptimering varierar kraftigt. En del gör det inte alls medan andra erbjuder ”grundläggande SEO”. Ytterligare företag har helhetskoncept och erbjuder löpande SEO mot en fast månadsavgift.

Med grundläggande SEO menas generellt att sidan är mobilanpassad, snabb och har relevant text på undersidorna. Många gånger ser man även titlar, rubriker, description och bilderna. För vissa kunder kan detta räcka medan det för andra krävs betydligt mer långsikt arbete för att ta de åtråvärda placeringarna på Google.

Domänhantering

Vill du ha hjälp med att välja domännamn, att köpa ett domännamn eller hantering av domänerna via ett webbhotell? Även detta kan en webbyrå hjälpa till med. En del har egna servrar och små webbhotell medan andra jobbar mot de större leverantörerna men hjälper till med tekniska frågor och administration. Oavsett så finns här kunskapen som kan behövas för att säker och smidig hantering ska ske av de domäner som företaget har hand om.

Inom domänhantering finns även en säkerhetsaspekt att förhålla sig till. Med felaktig domänhantering är risken annars att domänen ”snappas” och tas över av någon annan. Ett problem som kan innebära att konkurrerande verksamhet plötsligt har tillgång till en webbplats som ditt företag tidigare använde men nu inte längre har aktiv.

Posted on

Fem personer som installerar solceller

Om du ska installera solceller på huset kan du bland annat anlita en solinstallationsfirma. Det du kommer märka är dock att det inte är en person som hjälper dig i processen utan ett helt team. Solel är ett brett område som kräver många kompetenser. De fem vanligaste går vi igenom här:

Säljare

Precis som i många andra branscher är den första personen du får kontakt med en säljare från något företag i branschen. Det kan vara en gammal takläggare eller elektriker som sadlat om eller så är det en erfaren säljare som börjat arbeta med solel.

Möte och offert

Varje hus har sitt unika läge, sitt tak med sina vinklar och en hel del andra faktorer som varierar. Av den anledningen kommer säljaren vilja komma ut till er, titta på huset och sen återkomma med en offert. Kom ihåg att alla offerter är prisförslag och därmed kan du ha möjlighet att pruta på affären.

Takläggare

När du tackat ja brukar det behövas en takläggare för att köra igång nästa steg i processen. Innan man lägger upp solpaneler på taket behöver man titta närmare på taket. En takläggare bedömer hur ställningen för panelerna ska monteras och vart man helst ska sätta infästningar.

Viktigt med bra takläggare

Om företaget inte använder en takläggare eller någon som verkligen kan tak finns risken att infästningar görs fel och att taket förstörs. Ingen blir glad av ett trasigt tak, vattenskador i huset och en nyinstallerad anläggning som måste tas ned direkt.

Montör

När en takläggare har satt fästen och säkerställt grunden i projektet kan montörerna ta vid. De tar med själva solpanelerna upp på taket och sätter fast dessa i stommen. En montör behöver givetvis kunna sitt jobb och ha erfarenhet av att jobba på tak. Däremot behöver de inte elcertifikat eller liknande utan jobbar endast med att bygga ihop själva anläggningen.

Elektriker

När solelsanläggningen är uppe på taket ska alla modulerna och panelerna kopplas ihop med varandra. Hela anläggningen ska kopplas ihop med en likriktare och sen anslutas till huset och det lokala elnätet. Här behövs en elektriker som har behörighet att arbeta med ström.

Ansluta på rätt sätt

Eftersom man inte kan ansluta en anläggning hur som helst måste en elektriker vara med och se till att det blir korrekt gjort av takläggare stockholm. Det kan till exempel finnas säkringar som måste bytas för att inte allt ska kortslutas. Att koppla in el som ska tillföras till elnätet är inte ett jobb för takläggare, montörer eller någon annan som inte kan el.

Kalkylator

Något du bör komma ihåg är att bakom säljaren finns oftast någon som sköter beräkningar och offerter. En kalkylator är en person som både räknar på jobb och priser men som också håller ihop och har koll på alla offerter som görs.

Rätt pris för rätt kund

Det är givetvis viktigt att man har en struktur i sin prissättning så att kunder med liknande förutsättningar får likvärdiga offerter. En kund som jämför sin offert med någon annans vill känna att det finns en röd tråd och en logik i prissättningen.

Posted on

Så gör du för att planera din egen begravning

Det kanske inte är den roligaste saken att tänka på men att fundera kring sin begravning och hur man själv skulle vilja ha det den dagen då man inte finns längre kan vara bra av flera olika anledningar. Främst så underlättar det enormt för dom nära och kära man lämnar eftersom dom kan fokusera på att möta dina önskemål och på att hantera sorgen, istället för att lägga tid och energi på att fundera på hur dom tror att du hade velat ha det. För att planera sin egen begravning innan det är för sent kan man kontakta en begravningsbyrå för att fylla i det Vita arkivet.

Sätt dig ner och fundera

Det första man bör göra om man tagit beslutet att planera för sin egen begravning är såklart att sätta sig ner och fundera på hur man faktiskt skulle vilja ha det. Det kan vara svårt att föreställa sig sin egen död och allt som hör där till men det är viktig information att lämna efter sig till sina anhöriga. Skriv ner några punkter som känns särskilt viktiga och bolla dina tankar med någon som står dig nära om det känns lättare då.

Det vita arkivet

Det vita arkivet har funnits sedan några år tillbaka och är något man kan hitta hos en begravningsbyrå. Man fyller i flera olika frågor och man kan såklart även lämna blankt om det dyker upp något som känns svårt att svara på. Bland annat fyller man i om man vill bli kremerad eller jordbegravd, vilken kista man skulle vilja ha, om det finns någon speciell musik man vill ska spelas under ceremonin samt andra delar som hör en begravning och det sista avskedet till.

Kanske vill du att din favoritlåt ska spelas och kanske vill du att dina anhöriga ställer till med ett cocktailparty under minnesstunden för att hedra dig. Alla är olika och alla önskemål är tillåtna. Det finns gott om rader att skriva på för att få plats med den information man själv vill. Den dagen man lämnar jordelivet kan dom anhöriga med hjälp från en begravningsbyrå se om du lämnat något arkiv efter dig och i så fall får dom givetvis tillgång till det för att planera begravningen.

Hjälp hos begravningsbyrå

Vill man fylla i sitt vita aktiv kan man antingen gå in hos en begravningsbyrå för att be om hjälp men det finns även möjlighet att göra det online. Vilket man väljer beror helt enkelt på vad man själv föredrar och vilket som känns enklast. För vissa är det skönt att få hjälp och råd från någon som är väl insatt och för andra kan det kännas bättre att sitta hemma i lugn och ro. Det faktum att det finns olika valmöjligheter är bara en fördel.

Man kan givetvis planera sin begravning utan att vända sig till en begravningsbyrå för att fylla i det vita arkivet eller göra det online också. Till exempel kan man delge sina tankar direkt till någon nära anhörig eller skriva ett brev eller liknande men det är inte en lika säker metod eftersom informationen kan försvinna eller komma fram för sent.

Posted on

Fakturatjänster för företag

Factoring är en benämning för flera olika fakturatjänster som riktar sig till företag av alla dess slag. På det stora hela handlar det om att på ett snabbt sätt stärka sin likviditet utan att nödvändigtvis behöva låna pengar från banken. Alternativen är att sälja fakturor med eller utan regress, eller att belåna en eller flera fakturor. Nedan förklaras närmare vad varje tjänst innebär.

Sälja fakturor med regress

Om man väljer att sälja fakturor med regress innebär det att om kunden av någon anledning väljer att inte betala så kommer fakturan gå tillbaka till dig och ditt företag. Man är alltså själv ansvarig om inga pengar betalts in efter ett par dagar efter förfallodatumet. När den avtalade perioden har löpt ut kommer factoringbolaget utnyttja sin regressrätt och man måste betala tillbaka beloppet man fått till bolaget som gjort utbetalningen. Man kan då välja att själv påbörja ett inkassoärende med ett annat bolag eller med hjälp av factoringbolaget man anlitat. Dom flesta är behjälpliga i en sådan situation och det brukar oftast löna sig för samtliga inblandade parter.

Sälja fakturor utan regress

Att sälja fakturor utan regress innebär istället motsatsen – det bolag som köpt den är ansvariga även i dom fall där kunden uteblir med sin betalning. Bolaget har i det här fallet ingen regressrätt och tar över både rättigheter och skyldigheter för fakturan. Skulle kunden strunta i att betala kommer factoringföretaget påbörja ett inkassoärende på egen hand för att driva in pengarna och som säljare har man inget ansvar för varken det ena eller det andra.

Fakturabelåning

Med fakturabelåning menas att man lånar pengar med en eller flera fakturor som säkerhet. Även här gäller det kundfakturor där man i regel brukar kunna låna mellan 65–90% av det totala fakturabeloppet. Räntesatsen för fakturabelåning varierar och och det finns flera olika faktorer som spelar in hur mycket den i slutändan kommer landa på. Bland annat baseras räntan på belåningsgraden och risken som fakturorna medför men på ett ungefär ligger den idag kring 2–5% på den svenska marknaden. Till skillnad från när man säljer sina fakturor till ett finansbolag är man vid belåning fortfarande ägare.

Att använda sig av olika fakturatjänster har flera fördelar och kan vara ett bra alternativ när man behöver stärka företagets likviditet. Utbetalningarna går snabbt och väljer man att sälja fakturor utan regress tar dessutom finansbolaget över kreditrisken. Det finns mänger av banker, finansbolag och factoringföretag som erbjuder den här typen av tjänster och det spelar ingen roll om man driver ett stort eller litet företag.

Posted on

Vad är Sveriges byggindustrier?

När man jobbar som snickare så finns det olika instanser man kan vända sig till om man behöver hjälp med vad som gäller sin arbetsmiljö. Svenska byggindustrier jobbar med att förbättra villkoren för dig som snickare i Sverige, de jobbar för få branschen till en där man kan känna sig trygg, prioriterad i säkerheten och framförallt få bättre arbetsvillkor.

Mål och vision
Sveriges byggindustrier vill uppmana snickare att arbeta med ett hållbart tänk, det innebär att man jobbar med ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara förhållanden och material. I byggbranschen på många håll idag och historiskt sett så har det inte funnits fokus på dig som snickare och din säkerhet. Det vill Sveriges byggindustrier jobba med, de vill att du som snickare ska kunna utvecklas och att snickare tillsammans idag jobbar för ett samhällsansvar.

Fokusområde
Att ta fram bättre kollektivavtal till snickare är Sveriges byggindustriers mål. Sverige idag har kollektivavtal som arbetsgivare helst ska använda sig av. I dessa avtal så finns det modeller att förhålla sig efter som både kan kännas tryggt för både arbetsgivare och snickare som http://snickarenistockholm.se/ att förhålla sig till. Att följa dessa kollektivavtal garanterar dig som snickare bättre arbetsvillkor och en trygg och säker arbetsplats.

Kompetens inom branschen
Idag råder det kompetensbrist inom många inriktningar inom snickeri. Jobbar man som snickare inom byggnation kanske man inte märker av detta men kommer man till lite mer specialiserade områden så råder det akuta brister. Detta jobbar organisationen med att fler människor ska dras till branschen och jobba som snickare inom dessa områden. De uppmanar till att alla kön och etniciteter ska utbilda sig var de än är i livet och inte bara från gymnasienivå.

Konkurrens som känns sund
Att företag stressar i konkurrens världen inom bygg idag märks på snickare då fler och fler börjar med svartarbete. För att detta inte ska löna sig så jobbar Sveriges byggindustrier med att motarbeta detta då det inte är rättvist att vissa företag ska slita utan att det lönar sig att för snickare att göra rätt medan vissa inte behöver jobba lika mycket men jobbar emot lagen. Att hitta nya system för regelverken så att det blir lättare för företag att jobba vitt kan höja motivationen för snickare att inte ta emot svartjobb.

Säkerhet på arbetsplatsen
Sveriges byggindustrier jobbar mot den lösaktiga chargongen på många snickares arbetsplatser idag och uppmanar alla snickare att ta sin säkerhet på allvar då det ofta är förenat med livsfara att jobba som snickare dock mer på vissa arbetsplatser än andra. Deras mål för framtiden är att det inte ska ske en enda olycka för snickare på sin arbetsplats.

Posted on

Marlene utförde sin taktvätt själv med tips från målare

År 2008 bytte Marlene Eskilsson taket på sitt hus som är byggt år 1926. Hon och hennes familj har bott i huset sedan 2001 och har byggt till, gjort om och renoverat sedan de flyttade in. De är en familj som gillar projekt men en taktvätt skulle bli ett av de projekt de var mest nöjda med och det utförde dom helt själva.

 Tiden går fort
När man byter tak så tänker man att man inte ska behöva göra något med det på en hel livstid sen. Man glömmer dock underhållet så som en taktvätt. 2008 bytte familjen tak och det var som ett helt nytt hus. Det tråkiga var att det kom både alger, mossa, lavar och annat smuts på taket efter bara ett antal år så det såg inte alls lika nytt och fint ut som när de precis hade bytt. Att det såg så tråkigt och gammalt ut efter så kort tid hade dom kanske inte riktigt räknat med men det behövdes en taktvätt.

 Det blev dyrt att anlita en firma
När de började fundera på att utföra en taktvätt så tog Marlene kontakt med företag och som kunde utföra en taktvätt åt henne. Hon upplevde att man blir lite lurad då man ofta får upplevelsen av att en taktvätt inte är så dyr som man tror då det verkar så på deras hemsidor. Så blir man förvånad hur mycket det faktiskt får lov att kosta för en sån tjänst.

 Eftersom att Marlenes hustak är så pass brant som det är så blir det extra kostsamt att utföra en taktvätt då det behövs både skylifts, ställningar och annat för att utföra en säker hos målarengöteborg.se. Offerten för hennes taktvätt blev mellan 20-30 000 kr och det är inget som hon var beredd att lägga på en taktvätt och besvikelsen var ett brev på posten.

 Gjorde arbetet själv

Marlene har en hel del krut i sig och fick för sig spontant att ta saken i egna händer. Tillsammans med en vän så tog dom sig upp på taket med medel för att utföra en taktvätt, det var två femliters hinkar med medel som heter Grönfri. Dessa kostade på affären cirka 700 kronor styck, de hade också köpt en handspruta att spruta detta medel med för runt 320 kronor och till detta så hade dom köpt lite annan utrustning, bland annat en slang för 150 kronor som gjorde att de kunde nå bättre.

 Det såg lite mörkt ut i början men efter ett tag då medlet fått verka så började det att försvinna på taket och det tog ett par timmar att utföra hennes taktvätt men tillslut var det gjort och det hade inte kostat henne endast runt 2000 kronor.

 Så länge man har lite driv och krut i sig så går det utmärkt att utföra en taktvätt själv.

Posted on

4 orsaker till att anlita en målare

Behöver du måla om hemma och funderar på om du ska göra jobbet själv eller anlita en målare? Går du med tankar om att det känns besvärligt och är tidskrävande kanske valet redan är gjort, och det finns många anledningar till varför man bör anlita hjälp istället för att måla själv.

Inget slarv med underarbetet

Tycker man inte att det känns roligt är också risken att man slarvar, både när det kommer till underarbetet och själva målningen. Anlitar man en hantverkare på området kan man känna sig lugn med att det viktiga underarbetet utförs korrekt och med noggrannhet. Behöver väggar spacklas och slipas blir det ännu ett moment som man kanske först inte tänker på men har man lejt bort jobbet behöver man inte tänka på det alls.

Bra resultat

Ett bra underarbete ger också förutsättningar till ett bra resultat. En målare vet vilken slags färg som lämpar sig för ändamålet och hur den ska användas för att det ska bli jämnt och snyggt. För vissa måleriarbeten med vissa målare kan man behöva använda sig av speciella tekniker och det är ännu en bra anledning till att anlita hjälp istället för att göra det själv. Riskera inte en bubblig tapet eller ett ojämnt lager färg på väggen, låt ett proffs göra jobbet för bästa tänkbara slutresultat.

Du sparar tid

Att måla behöver inte vara särskilt svårt men däremot tar det tid. För att få ett snyggt slutresultat gäller det att man är noggrann och gör jobbet ordentligt och det kommer krävas många lager och många timmars jobb. Har man anlitat en målare kan man själv lägga tid på annat som känns både roligare och viktigare, för att sedan komma hem till ett nymålat och fräscht hem utan att behöva lyfta ett finger.

Täcks av ROT-avdraget

Kanske tänker du att det blir för dyrt att anlita en målare på grund av deras ganska höga pris per timme men glöm inte att alla arbetskostnader för måleriarbeten täcks av ROT-avdraget. Bor man i hus gäller avdraget för målning både utomhus och inomhus och avdraget görs i regel oftast redan på fakturan. ROT-avdraget innebär en skattereduktion på 30% av arbetskostnaderna så stirra dig inte blind på timpenningen utan tänk på att en stor del av summen kommer dras bort. Bor man i bostadsrätt gäller avdraget för målning inomhus.

Att dra igång ett måleriprojekt när man egentligen inte har tid för det är ingen bra idé. Risken är stor att man slarvar eller helt och hållet hoppar över vissa moment och det kommer leda till att allt behöver göras om igen.

Posted on

Få en stressfri struktur inom fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning är ett känt stressigt yrke, man har tusen olika trådar att dra i och det är lätt att ryckas med av den så kallade utbrändheten då man känner att hela fastighetens ansvar ligger på ens axlar som man kanske inte orkar bära. När man jobbar med fastighetsförvaltning så är det viktigt att prioritera att man ska jobba så stressfritt som möjligt för att orka på ett långsiktigt perspektiv.

Skapa en stressfri struktur inom din fastighetsförvaltning
Vissa människor inom fastighetsförvaltning behöver en klar och tydlig struktur för att man inte ska gå i tusen bitar då det finns otroligt mycket att göra hela tiden inom yrket. Låt dig inte överväldigas av allt utan se att du kommer alltid att ha mycket att göra men om du tar det lugnt i det så kommer du att kunna se klarare.

Prioritera vad du ska göra inom din fastighetsförvaltning just för den exakta dagen. Du ska inte sätta ett antal saker att göra då vissa kan vara mer krävande än andra utan titta på din att göra lista och se vilken arbetsuppgift som du kommer att klara galant just den dagen. Man ska jobba med det som man tycker om inom fastighetsförvaltning och om man en dag inte orkar ta tag i det där VVS jobbet som man måste inom en snar framtid så tar man inte det den dagen. Kanske man orkar åka till fastigheten och röja upp bland löv och grenar och prata med boende? Startar man dagen med ett projekt man tycker är roligt så kan det leda till att man får motivation till att göra de där jobbigare grejerna inom sin fastighetsförvaltning – fasticon.se, som man egentligen tycker är roliga men svåra att ta tag i bara.

Är det dock tråkiga saker inom sin fastighetsförvaltning som verkligen måste bli klar idag så tar man ju så klart de först men om man gör en sådan akut lista och bara tar tag i dom grejerna så kommer man att känna sig extra tillfreds då den arbetsdagen är över. Om det känns bättre för dig att lägga upp hela din vecka på det sättet så ska du göra det. Men om man är lättstressad och planerar för många dagar i förväg så är det lätt att det blir för mycket så att ta en dag i taget och tar det viktigaste blandat med roliga småprojekt så kommer du att känna dig mindre stressad och bli faktiskt mycket mer effektiv inom din fastighetsförvaltning.

Man måste ta hand om sig och skapa en struktur som är tydlig för en då det är lätt att all fokus bara är på att prestera annars.

Posted on

Hur kan du som företagare samarbeta med en webbyrå?

Beroende på hur ditt företag ser ut och vad ditt företag jobbar med kan behovet av en webbyrå se olika ut. Är du ett fåmansföretag kanske det passar bättre med helhetslösningar och är du ett större företag kanske det är ett specifikt projekt eller en punktinsats som är aktuellt. Får du hjälp med annonsering är fokus ofta på att generera resultat.

Skräddarsydda lösningar

Det viktigaste är att du som företagare får en skräddarsydd lösning som optimerar företagets resurser inom anpassad webbdesign i göteborg och stärker varumärket på bästa sätt. Att få ägna företagets resurser som webbyrå åt kärnverksamheten är det viktigaste för en dynamisk och hälsosam tillväxt.

Oavsett samarbetsformen är det viktigt att utgå från dig och ditt företag för att hitta så smarta och kraftfulla verktyg som möjligt.

Olika typer av samarbeten

 • Helhetslösning
 • Paketlösningar
 • Projektbaserat
 • Löpande timdebitering
 • Betalning per resultat

Helhetslösning

Är du fåmansföretagare och kanske saknar en marknadsavdelning är det intressant att kolla på en helhetslösning. En helhetslösning från en webbyrå innebär att allt styrs från webbyrån i samråd med dig. Oftast inkluderar en helhetslösning även driften av din webbplats. När resurserna inom företaget är begränsade kan det vara till stor hjälp att anlita en webbyrå.

Paketlösningar

Kanske är det så att vissa typer av resurser finns inom företaget och du som företagare bara behöver ha hjälp med vissa utvalda delar. Då är oftast en paketlösning det som blir effektivast och bäst. Tillsammans med webbyrån tas en specifik lösning fram som anpassas helt efter behovet. Det kan t.ex. röra sig om drift, uppdateringar och annonsering.

 

Projektbaserat

Har du en egen marknadsavdelning men känner att du har kört fast och behöver nya perspektiv är det lämpligt att ta hjälp av en webbyrå för ett specifikt projekt. Projektet kan till exempel röra sig om att få till en attraktiv annons eller att få ett allmänt uppsving av företagets webbplats. Projektet är tidsbegränsat och sträcker sig över en begränsad tidsperiod. Att ta hjälp av en extern part som ser på företaget och verksamheten med nya friska ögon kan ge värdefulla insikter och leda arbetet framåt på ett fantastiskt sätt.

Löpande timdebitering

Har du tillgång till de flesta resurser i ditt eget företag kan det vara aktuellt att ändå ta in en webbyrå för att lösa en punktinsats. Denna åtgärd timdebiteras vanligtvis. Det kan till exempel röra sig om en annons som behöver en ny stil eller en e-handel där det är krångel med varukorgen. Punktinsatserna är oftast avgörande för företagets fortsatta utveckling och gör oftast stor skillnad.

Betalning per resultat

Tar du som företagare hjälp av en webbyrå för att skapa annonser kan det också förekomma att man tar betalt per resultat. Vanligt förekommande resultat är att man betalar till exempel per klick, per betalande kund och per order. Oftast avslutas dessa betalningar när ett visst resultat är uppnått och annonsen plockas då bort. Detta kan vara ett extremt bra sätt till exempel vid en produktlansering och göra att den nya produkten mycket snabbt får en hög försäljning.

Posted on

Hur lönsamma är städfirmor?

Det här är givetvis en bred fråga som är svår att ge ett enkelt svar på. Värt att notera är att det också finns en del oseriösa aktörer som använder svart arbetskraft – även om vi tror att majoriteten sköter verksamheten på ett snyggt sätt.

Exakt hur lönsam en given städfirma är varierar naturligtvis. Det finns dock en anledning till att många som väljer att starta eget söker sig just till städbranschen hos https://www.merinfo.se/foretag/Alberts-St%C3%A4dservice-AB-5568824097/2k3j869-m4se. För att komma igång krävs ett ganska lågt startkapital, samtidigt som många firmor i landet omsätter mycket pengar. Det är helt enkelt en tjänst det finns en stor efterfrågan på, samtidigt som hindren för att skala upp är få. Vi har tittat på ett antal olika firmor och deras siffror på AllaBolag.

Firma 1

Den första vi firman vi tittar på är baserad i Västsverige och uppvisar goda – eller i alla fall höga – siffror. År 2017 omsatte man 235 miljoner kronor, en siffra som succesivt kommit att växa från 179 miljoner kronor år 2013. Det är inte bar omsättningen av hemstädning som har ökat – utan även vinsten.

År 2013 gjorde man en vinst på 11 och en halv miljon kronor – 2017 hade den växt till nästan 19 miljoner kronor. Ett så stort företag inom städ kräver naturligtvis en hel del anställda. År 2013 hade man 331 i personalstyrkan. År 2015 hade denna växt till 360 stycken, innan det sjönk till 359 året därefter. År 2017 hade man anställt ytterligare 13 stycken och hade därmed en 372 man stark personalkår.

Firma 2

En annan städfirma vi tittar lite närmare på är baserad i södra Sverige. Här visar man upp liknande siffror i omsättningen som den första firman. Vad gäller vinstmarginalerna är de dock inte riktigt lika höga. En viktig faktor i frågan om en städfirma är lönsam, är givetvis marginalerna, och inte enbart vad vinsten utgörs av i kronor och ören.

År 2012 hade man en vinstmarginal på 1,74 %. Året efter var den betydligt högre, med ungefär 4,21 %. Som lägst var den år 2015, då man hade en vinstmarginal på 1,11 %. År 2016 hade den återigen stigit något – till 3,60 %.

Firma 3

Ytterligare en städfirma vi tittar på är inte lika stor som de andra två, men visar likväl upp goda siffror. År 2013 gjorde man en förlust på ungefär en miljon kronor, men sedan dess har vinsterna ökat markant. År 2014 gjorde man en vinst på ungefär 1,2 miljoner kronor. Året därefter var den siffran uppe i tre och en halv miljoner kronor, vilket innebar en vinstmarginal på 3,27 %. År 2017 visade man upp sin högsta vinst, då man gick över fyra miljoner plus och hade en vinstmarginal på nästan 9 %. Av de aktörer vi tittat på hittills tycks 9 % vara en riktigt bra siffra för en städfirma.

Nämnas bör dock att antalet anställda har sänkts rejält. År 2013, när man gick med förlust, hade man 110 i personalen. Det talet hade minskat till enbart 49 stycken år 2017 – mer än en halvering, alltså.

 

Posted on

Hur blir man takläggare?

Precis som i de allra flesta yrken finns det flera olika vägar att gå om man vill bli takläggare, och självklart ska man välja den vägen som fungerar allra bäst för en själv. För att kunna jobba som takläggare eller takmontör som det också kallas för behövs ingen officiell utbildning, men det kan vara svårt att få jobb på auktoriserade takfirmor om man saknar kunskap och utbildning inom aktuella ämnen.

Därför är ett naturligt första steg att ta om du vill bli takläggare att utbilda dig. Det finns många gymnasieutbildningar inom bygg som ger dig rätt kompetens för att bli takläggare, så går du in gymnasieval tankar kan det vara ett alternativ att kolla upp gymnasieutbildningarna som finns. Oftast är programmen uppbyggda så att man läser ett generellt år med byggkonstruktion och byggprocessen och senare i utbildningen av återvinning av använt material så kan man välja inriktning och på så sätt specialisera sig ännu mer på just det yrken som du är intresserad av.

Har du redan tagit studenten och kom på lite i efterhand att det är takläggare du vill jobba som går det att komplettera sin utbildning i efterhand. Det finns både Komvux utbildningar, men också privata skolor där du kan gå och få den kunskap du vill och behöver.

Ännu ett alternativ är ju att jobba sig till den erfarenhet av takläggare man vill ha. Eftersom takläggare inte kräver något speciellt intyg eller liknande handlar arbetet mycket om vad man har för kunskap och arbetslivserfarenhet, vilket man såklart får genom att arbeta för med takläggning stockholm.

och utföra rätt arbetsuppgifter och helt enkelt lära sig under resans gång. Är du målmedveten och vet vart du vill och har bestämt dig för att det är takläggare du vill satsa på att det vara ett alternativ att ta praktik, eller gå som lärling på en takfirma och på så sätt få den utbildning och den garantitiden du behöver. Oftast brukar sådana praktikperioder också leda till att man sedan får arbete eftersom de faktiskt lärt upp dig och du har fått all din utbildning genom dem vill de ju såklart inte låta dig gå och arbete för en konkurrent istället.

Så bästa tipset är att vara duktig, flitig och visa framfötter under sin praktik så att arbetsgivaren faktiskt ser att du vill och har kompetens med takläggning stockholm osv. Då kommer dina chanser för att få jobb efter praktiken är avslutad öka enormt och du kan få en fast anställning inom ett yrke du faktiskt vill jobba och har utbildat dig till.

Posted on

Serviceavtal på hemsidan – Är det värt det?

När du låter en webbyrå bygga en hemsida åt dig kommer du få frågan om du vill ha serviceavtal. En del byråer bygger inte ens hemsidan om de inte får ha ett löpande serviceavtal under en viss period. Men vad är det och är det värt det?

Ett serviceavtal innebär i korthet att en webbyrå tar hand om service och uppdatering på den hemsida som de tidigare byggt. Det handlar därmed om att säkerställa driftsäkerheten så att kunden kan vara säker på att hemsidan är aktiv och inte stängs ner av onödiga problem.

Serviceavtal kan däremot vara olika utformade vilket beror på vilket behov som finns hos kunden samt vilken slags hemsida det är frågan om.

Uppdatering, Skydd, Backup

Har du lagt minst 10-20 000 kr på en ny hemsida förväntar du dig säkert att allt ska flyta på när hemsidan är lanserad. Men virus, hackare, felaktiga uppdateringar och annat kan sätta käppar i hjulet. Det är bland annat detta som en webbyrå göteborg jobbar med när de utför service. De ser till att allt är uppdaterat och att brandväggen fungerar. De ser till att hackare inte ska kunna nå hemsidan och att allt löper på. Du kommer därmed inte märka deras jobb – förrän de inte skött sig.

Olika serviceavtal på olika nivåer

Det är inte ovanligt att en webbyrå väljer att erbjuda serviceavtal på flera olika nivåer. Därmed kan man ta det avtal som passar bäst beroende på hur mycket man vill göra själv samt vilken kunskapsnivå som finns inom det egna företaget.

Det kan exempelvis se ut som följande sätt (taget från en webbyrå i Småland)

Bas – Uppdatering av WordPress installationer, plugin, brandvägg samt löpande support

Medel – Samma som bas men med tillägget att aktuell webbyrå ger kunden ett par timmar varje månad att lägga på vad man vill. Det kan exempelvis vara att ändra saker på hemsida, bygga ett nytt plugin osv. Därmed kan man hela tiden utveckla och förbättra utan att samtidigt se på kostnaden.

Maximum – Ett helt individuellt serviceavtal som helt och hållet utformas utifrån vilka behov som kunden har. I basen ligger det som ingår i serviceavtal Bas men sedan kan det vara uppbyggnad, utveckling osv.

Abonnemangstider

Ett serviceavtal har alltid löptid. En av de vanligaste löptiderna är 12 månader. Men det kan skilja mellan webbyrå och webbyrå. Man kan alltså inte utgå ifrån någon generell nivå utan man bör alltid vara noga med att fråga vad som gäller. Att vara bunden till ett serviceavtal som man inte är nöjd med skapar bara onödig stress och oönskade kostnader. Det kan därmed vara en punkt att titta på när man väljer webbyrå och serviceavtal.

Frysa?

I vissa fall går det att frysa ett pågående projekt. Med det menas att avtalet tar paus under ett visst antal månader. Kunden betalar inget – men får inte heller någon service. Problemet kan däremot uppstå att det blir oväntat mycket jobb för denna webbyrå som sedan igen blir inkopplad – vilket kan skapa höga kostnader.