Posted on Leave a comment

Det här kan en hantverkare arbeta med

Eftersom att hantverkare är ett väldigt brett begrepp kan det vara svårt att hålla isär de olika yrkestitlarna som finns inom samlingsbegreppet  för snickeri göteborg. Även fast begreppet främst är kopplat till de som på olika sätt arbetar inom bygg kan även en frisör, en skomakare eller en skräddare kallas för en hantverkare då ordet hantverkare är ett samlingsbegrepp som beskriver ett praktiskt yrke där någon ägnar sig åt hantverk. I det här inlägget har vi dock valt att lägga vårt fokus på de hantverkare som på olika sätt arbetar med bygg. Här nedan kan du läsa mer om några av de vanligaste yrkestitlar som förekommer på ett byggföretag och vad de arbetar med.

Snickare

Som snickare arbetar du med trä för att konstruera och reparera.  En av de vanligaste varianterna av en snickare är byggnadssnickaren som arbetar med att montera och bygga husbyggnader och kan stå för att ta fram inredningen inne i huset. Sedan finns det en annan sorts snickare, vilket är en person som tillverkar möbler. Då kallas det för finsnickeri.

Golvläggare

En golvläggare är vad det låter som, en person som jobbar med att lägga golv. Golvet kan vara tillverkat av olika material såsom trä, sten, plast och textil. En del golvläggare riktar in sig på våtrum, vilket innebär att de lägger klinkers eller en tät plastmatta.

Målare

Målaren är den som målar vid renoveringar och byggarbeten. Förutom att målaren kan använda väggfärg för husets väggar inomhus och på fasaden så kan de även spackla, grunda och tapetsera. En del målare kan också jobba med dekorationsmålning.

Plåtslagare

Plåtslagaren jobbar med att konstruera och lägga plåt. De kan till exempel lägga plåten på ett tak eller på en husfasad. Den varianten av en plåtslagare kallas för byggnadsplåtslagare.  Sedan finns det de plåtslagare som arbetar med att installera ventilationssystem i byggnader genom att montera aggregat, fläktar och kanaler, vilket kallas för en ventilationsplåtslagare. Sist men inte minst finns även titeln grovplåtslagare. En sådan plåtslagare arbetar med att montera och forma detaljer av grovplåt, vilket är en grövre sorts plåt. De kan till exempel jobba vid fartygsbyggen eller i smidesverkstäder.

Murare

Muraren är den som arbetar med att mura väggar av block och tegel. För att sammanfoga blocken använder de murbruk. De kan också arbeta med plattsättning av väggar och golv samt ta fram utsmyckningar såsom stuckatur.

VVS-montör

VVS-montören arbetar med att installera och reparera VVS, vilket står för vatten, värme och sanitet. Yrket är idag brett och de kan därför jobba med allt från att lägga och dra rörledningar till att installera golvvärme, varmvattenberedare, värmepumpar och fläktar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *