Posted on Leave a comment

Jämföra offerter mellan takläggare 

Nyckeln till att hitta en skicklig, prisvärd takläggare göteborg är att jämföra offerter. När du har samlat på dig några offerter kan du enkelt jämföra priser och övriga aspekter mellan firmorna. De flesta takföretag kan de dig en kostnadsfri offert som är skräddarsydd utefter dina behov och förutsättningar. Det ger dig en bra grund att utgå från för att bestämma vilken takläggare du vill anlita. 

Aspekter att jämföra 

När du ansöker om offerter är det viktigt att du inkluderar så mycket information som möjligt kring ditt tak och dina behov. På så sätt blir offerterna du får in så exakta som möjligt. Lämna likvärdig information till varje takläggare du begär in offerter från så att alla offerter blir likvärdiga. Nedan följer några aspekter som du kan jämföra utifrån dina insamlade offerter. 

Villkor 

Villkor ska finnas med i offerterna och det är något du kan jämföra. Exempel på villkor som är bra att se över är betalningsvillkor och vad för villkor som gäller vid av- och ombokning. Här kan du även se vad som gäller om resultatet inte blir som förväntat eller om firman inte slutför jobbet i tid. Om du har några frågor som inte blir besvarade kan du skriva ner dem för att fråga takfirman vid ett lämpligt tillfälle. 

Ansvarsförsäkring 

-Säkerställ att ansvarsförsäkring står nämnt i offerterna du jämför. Det är oerhört viktigt om olyckan är framme. 

-Vad för moment som ingår i priset 

-Slutpriser är inte allt, se även över vad som ingår i priset när du jämför offerter. 

-Certifikat 

-Kontrollera att takfirmorna erhåller rätt certifikat för att arbeta med det du efterfrågar. 

Starttid och leveransvillkor 

Förutsatt att du är ute i god tid brukar det inte vara något problem att boka in en takläggare under den period du har planerat för. Om alla takläggare inte kan uppfylla dina krav gällande starttid och leveransvillkor kan du välja den som på bästa sätt kan uppfylla dina krav. 

Referenser 

Titta på referenser från de olika takläggaren och jämför kundnöjdhet och resultat. Om en takläggare har uteslutande nöjda kunder kan det vara värt att betala lite mer för än en takläggare som inte kan garantera ett bra resultat. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *