Posted on

Bli målare

Tycker du om färg, att arbeta med kroppen och har en känsla för handarbete? I sådana fall kan yrket som målare vara något för dig. Utbildningen är förhållandevis kort, samtidigt som målare tjänar relativt bra. Exakt hur bra man tjänar varierar givetvis, beroende på en rad olika faktorer. Läs mer kom det här lite längre ned i texten.

Det går inte att på rak arm säga hur en arbetsdag för en målare ut. Beroende på var man arbetar kan det skilja sig rätt rejält. Det finns de som arbetar med att måla exempelvis bilar och leksaker – men i den här texten fokuserar vi på målare som arbetar med att måla hus och byggnader, såväl in- som utvändigt.

Chanser till jobb

I Sverige finns det ungefär 13 000 anställda målare i dagsläget. Det här kan anses vara ganska många, men i förhållande till den efterfrågan som finns är det för få. Enligt Arbetsförmedlingen är konkurrensen om jobben ”liten” eller ”mycket liten” över hela landet. Den som siktar på en karriär inom yrket kan alltså glädja sig åt att möta en god arbetsmarknad efter att yrkesbeviset har mottagits. Det här oavsett var i landet man bor eller väljer att bosätta sig.

Löner

Medellönen för en målare idag är 27 800 kronor. Hur mycket man tjänar beror givetvis på en rad olika parametrar. Främst beror det på hur länge man har jobbat, om man har några specialistkunskaper, en ledande roll i företaget och hur gammal man är. En annan faktor som målare stockholm  är att om man jobbar i privat eller offentlig sektor. De som jobbar för ett privat företag har en högre medellön än dem som jobbar i kommunal eller statlig sektor.

Förmågor en målare bör ha (eller utveckla)

  • God grundfysik. Som målare får man vara beredd på att anstränga kroppen vid många tillfällen under en arbetsdag på målarenstockholm.nu. Arbetet överlag är rörligt och kräver en viss fysik för att man ska kunna blomstra inom yrket. Särskilt för armar, rygg, nacke och axlar kan arbetet vara påfrestande.
  • Arbetet är kreativt och kräver att man har ett någorlunda sinne för estetik. Färg och form bör vara något man dras till, snarare än något som avskräcker. Fantasin och kreativiteten är fota ett viktigt redskap i uppgiften att slutföra ett arbete på ett bra sätt.
  • Känsla för service. Som målare är kundkontakter normalt en ganska stor del av vardagen. Således är det viktigt att man har en god känsla för service.